Sari la conținut

Andrei Tinu, vicepreşedintele Autorităţii pentru Cetăţenie, eliberat din funcţie

 

Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, spunea pe 3 martie că a trimis un control la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, iar concluziile privind activitatea instituţiei sunt dezastruoase.

Raportul Corpului de Control indică o serie de probleme: de legalitate, de eficienţă instituţională, de ordin administrativ, de management, de comunicare şi transparenţă.

Vicepreşedintele ANC a delegat, fără motivare, dreptul de semnătură pentru şi în numele vicepreşedintelui, pe perioade nedeterminate, unor şefi de serviciu/şef de birou/directori, cu invocarea greşită a reglementărilor aplicabile.

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al ANC, numai preşedintele poate să delege dreptul de semnătură, motivat, vicepreşedinţilor, se arată în raport.

Totodată, s-au constatat încălcări ale Regulamentului de evaluare a activităţii profesionale a angajaţilor, precum şi ale dispoziţiilor referitoare la promovarea în funcţii de conducere.

În plus, au fost mutate două posturi de la un serviciu la altul, fără a exista vreun ordin al Ministrului Justiţiei care să justifice legalitatea unei astfel de măsuri.

Corpul de Control a constatat întârzieri foarte mari în soluţionarea cererilor de cetăţenie în majoritatea dosarelor examinate, în condiţiile în care termenul prevăzut de lege este de cinci luni.

De exemplu, pentru perioada 2013 - 2015, situaţia se prezintă astfel: în 2013, timpul mediu a fost de 18,21 luni; în 2014, timpul mediu a fost de 14,63 luni; în 2015, timpul mediu a fost de 9,6 luni.

Pe de altă parte numărul de cereri analizate a scăzut faţă de anii trecuţi. În perioada 6 noiembrie - 3 martie au fost analizate 7.794 de cereri, iar în anii anteriori au fost 19.531, 22.313 şi respectiv 21.275.

Corpul de control a mai constatat că ANC a contractat o firmă privată de pază, deşi instituţia poate să beneficieze de servicii de pază ale Jandarmeriei Române.

S-a constatat existenţa unui climat organizaţional conflictual şi o lipsă de comunicare între managementul superior şi angajaţi şi faptul că nu se realizează încheierea de procese-verbale ale şedinţelor de depunere a jurământului.

Regulamentul de ordine interioară, precum şi rapoartele anuale de activitate nu erau publicate pe site-ul instituţiei.

S-a constatat informarea deficitară a solicitanţilor cu privire la stadiul dosarelor de cetăţenie. Spre exemplu, secţiunea Stadiul dosarului pe site-ul ANC nu conţinea toate informaţiile relevante pentru beneficiari între etapa de depunere a dosarului, cea a termenelor procedurale, respectiv cea a soluţionării acestuia.

„Raportul Corpului de Control a arătat că interimatul asigurat de vicepreşedinte a condus la o degradare a performanţei instituţionale a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Prin propunerea numirii unui profesionist din cadrul personalului ANC în funcţia de preşedinte, Ministrul Justiţiei doreşte să dea un semnal clar de încredere în profesionalismul angajaţilor acestei instituţii”, se mai spune în comunicat.

Andrei Tinu a fost preşedinte interimar al ANC din noiembrie 2015 până în februarie, când a fost numită la conducerea instituţiei Iulia Ciobanu.