Sari la conținut

Aveţi asigurare la Astra? Cum puteţi cere despăgubiri direct de la FGA - procedura pas cu pas

 

FOTO AGERPRES

Cum procedează Fondul de Garantare a Asiguraţilor după ce a fost declarată starea de insolvenţă a societăţii de asigurare ?

- preia dosarele de dauna şi evidenţele tehnico-operative şi contabile aferente acestor dosare;

- întocmeşte listele potenţialilor creditori de asigurări ai societăţii de asigurări aflată în stare de insolvabilitate, în baza documentelor preluate de la societatea de asigurări;

- publică listele potenţialilor creditori de asigurări într-un ziar de circulaţie şi pe site-ul Fondului de garantare;

Când începe Fondul de Garantare a Asiguraţilor plata către creditorii de asigurări în cazul intrării în isolvabilitate a unei societăţi de asigurare ?

- plata creditorilor de asigurări se va efectua de la dată rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii de insolvenţă;

Cum trebuie să procedeze creditorul de asigurări pentru a recupera creanţa de la Fondul de Garantare a Asiguraţilor?

- să depună o cerere de plată însoţită de declaraţia persoanei păgubite;

Cum se completează o cerere de plată ?

- Model Cerere de Plată Persoane Juridice

- Model Cerere de Plată Persoane Fizice

Ce documente se anexează la cerere ?

- documente doveditoare ale creanţei ;

- copie după carte identitate/buletin identitate;

Unde se trimite cererea de plată însoţită de documentele anexate ?

cererea - în original, împreună cu documentele anexate se depune la sediul Fondului de Garantare, personal sau prin intermediul serviciilor de poştă, recomandat, cu confirmare de primire;

Care sunt paşii pe care îi urmează un dosar de daună complet ?

pas 1 - înregistrarea cererii de plată însoţită de documentele justificative

pas 2 - întocmirea dosarului de daunăşi verificarea cererii şi a tuturor documentelor şi înscrisurilor justificative cu privire la creanţa solicitată;

pas 3 - propunerea de plată şi avizarea dosarului de daună de către toate departamentele din cadru Fondului de Garantare (daune, juridic, economic);

pas 4 - aprobarea dosarului de daună de către Comisia specială constituită conform Legii 503/2004;

pas 5 - plata dosarului de daună către creditorul de asigurări;

Cum se efectuează plata către credirorul de asigurări ?

- prin poştă la domiciliul creditorului, doar în cazul persoanelor fizice;

- în contul de card al creditorului, în cazul persoanelor fizice;

- în contul creditorului persoană fizică sau juridică;

- prin unităţile CEC BANK;