Sari la conținut

De luni, firmele pot depune online cereri pentru finanţare prin programul START

 

Înscrierile se pot face atât pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, la secţiunea „Accesaţi Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat”, cât şi prin intermediul link-ului direct: http://programe2014.aippimm.ro. Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă, să completeze on-line planul de afaceri şi să încarce mai multe documente necesare, conform indicaţiilor din Procedura de implementare a programului.

Cum se acordă finanţarea?

Potrivit DIPIMM, statul finanţează implementarea planurilor de afaceri depuse de solicitanţi online, prin acordarea unor alocaţii financiare nerambursabile (AFN). Pentru anul în curs, bugetul alocat este de 13.000.000 lei, sumă care va fi acordată sub formă de AFN unui număr de minim 130 de beneficiari.

Modalitatea de acordarea a acestor alocaţii se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;

Contribuţie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

În planul de afaceri online trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.

Cine poate beneficia de finanţare?

Potrivit procedurii de implementare a programului, de finanţare pot beneficia microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii.

Întreaga documentaţie va fi depusă în 3 exemplare, 1 original şi 2 fotocopii certificate.