Sari la conținut
News Alert

GHID. Rabla 2014 - condiţiile de acordare a primei de casare

 

Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;

d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

e) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

f) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

g) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul sau reşedinţa în România;

b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c) i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

d) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menţionată la alin. (2) se substituie în drepturile şi obligaţiile proprietarului înscris, fiind supus condiţiilor şi termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(4) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;

b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, obţinând nota de înscriere;

c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

d) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

e) a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

f) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Proprietarul prevăzut la alin. (4) nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare.

Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional poate fi accesat integral AICI.