Sari la conținut

Terapie online pentru consumatorii de droguri 

Consilierea online sau e-terapia presupune oferire de servicii de asistență psihologică, prin intermediul videoconferințelor în timp real, prin internet. Această activitate poate fi întreprinsă în două moduri: prin răspuns la întrebări sau tip conversație între specialist și beneficiar.

De asemenea, acest tip de consiliere facilitează accesarea serviciilor de către beneficiari, asigură confidenţialitatea şi creează un climat de siguranţă.

Pentru profesionişti, oportunităţile acestei metode constau în oferirea unei alternative prompte de intervenţie, precum şi utilizarea eficientă a resurselor.

Psihologi din Constanța și Tulcea vor consilia consumatorii de droguri.

„Agenţia Naţională Antidrog, prin implementarea acestui proiect pilot, îşi propune să vină în sprijinul acelor persoane consumatoare de droguri care, din diferite motive, nu pot accesa, în manieră clasică, serviciile de asistenţă psihologică oferite la sediul CPECA Constanţa şi Tulcea. În cadrul proiectului pilot, serviciile vor fi furnizate persoanelor consumatoare de droguri de către psihologii Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Constanţa şi Tulcea din cadrul Centrului Regional Constanţa, cu ajutorul unui software tip program-conferinţă, instalat pe un dispozitiv IT (laptop, tabletă, PC), deţinut de beneficiari, la domiciliul acestora. Acest software asigură totală confidenţialitate între psiholog şi beneficiar (în comparaţie cu cele de tip Skype)”, se arată în comunicatul ANA.

Oferirea de asistenţă specializată pentru persoanele consumatoare de droguri prin internet se află în progres rapid la nivel mondial şi european, menționează ANA.

„Această metodă are potenţialul de a atrage grupuri de tineri spre serviciile specializate, poate oferi intervenţiile în zone îndepărtate, izolate şi reprezintă calea eficientă de a sprijini un număr mai mare de beneficiari”, potrivit comunicatului citat.

Terapia online, la fel de eficientă ca psihoterapia față în față 

Astfel, în Statele Unite ale Americii, cercetările recente au arătat faptul că psihoterapia oferită prin metoda videoconferinţei este folosită într-un larg spectru de terapii şi are aceleaşi rezultate clinice ca şi psihoterapia faţă în faţă.

De asemenea, un studiu al Universităţii Johns Hopkins, cu privire la evaluarea eficacităţii videoconferinţei prin furnizarea de asistenţă pentru 37 de consumatori dependenţi de diferite droguri, au arătat o rată egală de recuperare şi faptul că beneficiarii preferă metoda online.

Totodată, concluziile a încă 123 de studii arată că, prin consiliere online, se poate ajunge la un impact similar şi capabil să reproducă condiţiile intervenţiilor faţă în faţă.

La nivel european, peste 170 milioane de persoane au acces la internet, dintre care 42% accesează informaţii online, existând, astfel, un potenţial pentru asistenţa specializată online, furnizată persoanelor consumatoare de droguri.

De asemenea, asistenţa oferită prin internet poate fi definită ca fiind o serie de intervenţii structurate şi planificate, elaborate sau adaptate în mod specific, oferite şi comunicate prin internet, mai precizează ANA.