Codul Fiscal: Impact masiv la drepturi de autor și chirii

Doru Cireaşă Data actualizării: Data publicării:
contract drepturi autor

Dincolo de problema transferului contribuțiilor la angajat, subiect care a captat integral atenția opiniei publice, există și alte prevederi fiscale care au un efect major. Vor fi afectate și veniturile din chirii, drepturi autor, activități independente etc.

Pentru a înțelege impactul noilor prevederi trebuie să vedem care sunt în prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurări sociale) și CASS (contribuția de sănătate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor.

Veniturile din chirii. Se plătește CASS în cotă de 5,5% din valoarea brută a chiriei diminuată cu 40% cheltuieli deductibile. CASS se plătește inclusiv de către cei care au salarii. ”Art 173 (...) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părți, și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția”, spune Codul Fiscal în forma valabilă în 2017.

De regulă în cazul chiriilor se aplica deductibilitatea de 40% din chirie. Spre exemplu, la o chirie de 1.000 de lei pe lună se aplică 5,5% la suma de 600 de lei. CASS de plată în acest caz este de 33 lei.

Contractul de inchiriere se depune imediat cum este înregistrat la Fisc, iar acesta emite o decizie cu plăti anticipate pe întregul an fiind menționată suma de plată pe fiecare trimestru. Plățile se fac trimestrial până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru.

Ce se întâmplă după 1 ianuarie? Sistemul se va schimba complet. CASS va fi datorat doar dacă veniturile brute cumulate (adică venituri din chirii, drepturi autor, investiții activități agricole, silvicultură, piscicultură) depășesc salariul minim brut, de 1.900 lei. Cota de CASS va fi de 10%.

Spre exemplu încasați o chirie lunară de 1.000 de lei și mai aveți un contract de drepturi autor, venituri din arenda, etc care vă mai aduce 1.000 de lei (veniturile din salarii nu se includ aici). În acest caz veți avea de plată lunar nu mai puțin de 200 lei ca CASS, indiferent dacă încasați ți salariu.

Impozitarea drepturilor de autor. Până în acest an CASS și CAS aveau valorile de 5,5% și, respectiv, 10% din suma brută stabilită în contract, micșorată cu o cotă deductibilă de 40%. Impozitarea se făcea, fie final cu reținere la sursă cu 16%, fie anticipat cu 10%, urmat de regularizare. Fiecare contract se impozita separat. Aceste contribuții sunt reținute de către plătitorul de venituri.

De anul viitor deductibilitatea de 40% va privi doar calcul impozitului pe venit (7% anticipat sau 10% final). Calculul CAS si CASS datorate(obligații ale căror cotă este 10% și, respectiv, 5% din salariu minim brut pe economie) nu mai au legătură cu suma din contract și nici cu vechea deductibilitate de 40%. Mai mult obligația plății CAS și CASS revine cedentului, persoana care încasează drepturile de autor. La fel ca și la chirii, CAS și CASS se plătesc doar dacă este depășit, cumulat cu alte tipuri de venituri (nu salarii) suma minimă brută pe economie de 1.900 de lei. Spre deosebite de veniturile din chirii, unde nu se percepe CAS, la veniturile din drepturi de autor se datorează CAS. Aceasta înseamnă că actualele contracte de autor vor aduce cedenților cu 665 lei mai puțin (475 lei de la CAS și 190 lei de la CASS). Chiar și în cazul contractelor negociate pe ”net” apare această diminuare deoarece cesionarul nu mai are obligația de a achita CASS si CAS pentru cedent. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri