Sari la conținut

Rectificare: Minus la veniturile bugetului central, plusuri la consolidat

Bugetul de stat are estimat un minus de 1,326 miliarde lei, însă sunt creșteri pe alte bugete, cum ar fi cel al asigurărilor sociale sau cele locale, fapt pentru care bugetul consolidat, care include și acest componente, poate fi rectificat pozitiv.

original_sedinta_de_guvern_30_august_2017_28

Foto: gov.ro

Bugetul de stat are estimat, la venituri, un minus de 1,326 miliarde lei, conform noii rectificări bugetare, dar se înregistrează creșteri pe alte bugete, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor Publice (MFP), Ionuț Mișa, în deschiderea ședinței de Guvern.

"Prin rectificarea bugetară veniturile au fost actualizate ținând cont de încasările realizate pe primele șapte luni, precum și de măsurile legislative aprobate în cursul acestui an. Astfel, unele componente ale bugetului general consolidat au înregistrat diminuări ale veniturilor și dau exemplul bugetului de stat, cu minus 1,326 miliarde lei, iar alte bugete au înregistrat majorări ale veniturilor. Amintesc aici bugetul asigurărilor sociale, cu plus 663,1 milioane lei, bugetele locale, cu plus 1,979 miliarde lei, rezultând pe sold un plus de venituri de 1,06 miliarde lei, deci o rectificare pozitivă. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu 1,705 miliarde lei", a spus Mișa.

Creștere economică de 5,6%

El a precizat că la revizuirea bugetului a fost luată în calcul o creștere economică de 5,6%. "Creșterea economică de 5,8% înregistrată pe semestrul I a condus la revizuirea pozitivă a creșterii economice pe anul 2017 de la 5,2%, avută în vedere la elaborarea bugetului la începutul anului 2017, la 5,6%. Astfel, PIB-ul nominal s-a majorat cu 21,9 miliarde lei, de la 815,2 miliarde lei, la 837,1 miliarde lei. În aceste condiții, Guvernul realizează o rectificare bugetară pozitivă cu încadrarea în deficitul de 2,96% din PIB. Veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu 1,06 miliarde lei, iar cheltuielile se majorează pe sold cu 1,705 miliarde lei, iar deficitul bugetar se menține astfel 2,96% din PIB potrivit metodologiei cash", a mai arătat ministrul Finanțelor.

De asemenea, acesta a mai spus că veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu 1,06 miliarde lei, menționând că bugetul general consolidat se compune în principal din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul companiei naționale de administrare a infrastructurii rutiere.

"Trebuie luate în calcul toate aceste bugete. Veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat se calculează prin agregarea acestor bugete după eliminarea transferurilor dintre ele, acesta reprezentând procesul de consolidare. În mod similar se determină și indicatorul de referință, respectiv deficitul bugetului general consolidat", apreciază Mișa.

Conform proiectului de Ordonanță pentru rectificarea bugetului de stat pe 2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, bugetul de stat pe 2017 se diminuează la venituri cu suma de 1,326 miliarde de lei și la cheltuieli cu 347,7 milioane de lei, iar deficitul de majorează cu suma de 978,8 milioane de lei.

În ceea ce privește veniturile bugetului general consolidat, nota de fundamentare a proiectului menționează că acestea se majorează, pe sold, cu suma de 1,060 miliarde lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 1,705 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat, în termeni cash, "se menține la nivelul de 2,96% din PIB".

Cine primește bani

Prin rectificarea bugetului pentru acest an se asigură fonduri suplimentare, după cum urmează:

- Sumele suplimentare alocate bugetelor locale, per sold, sunt în sumă de 680,1 milioane lei, în principal, pentru:

·       Plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar - 350 milioane lei

·       Finanțarea cheltuielilor centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – 87,8 milioane lei

·       Plata indemnizațiilor însoțitorilor persoanelor cu handicap – 110,9 milioane lei

·       Finanțarea Programului pentru școli (prin care se distribuie preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII fructe, legume, lactate și produse de panificație) – 75,0 milioane lei

·       Susținerea sistemului de protecție a copilului – 78 milioane lei

·       Servicii de salvamar – 2,4 milioane lei

-  Ministerului Sănătății  i-a fost asigurată suplimentar  suma de 431 milioane lei pentru plata personalului, în principal pentru personalul medical din unitățile sanitare.

- La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost majorate fondurile cu 1,8 miliarde pentru schemele de plăți directe pe suprafață. Aceste sume vor  asigura integral plata în avans pentru
înființarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanțarea proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanțate din FEADR.

- La Ministerul Afacerilor Interne s-au alocat suplimentar 1,2 miliarde lei pentru:

·       asigurarea drepturilor salariale și de pensii militare de stat polițiștilor

·       asigurarea mentenanței în vederea menținerii în stare operațională a aeronavelor

·       achiziția de echipamente de protecție pentru polițiști 

- La Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat s-au alocat suplimentar, în completarea fondurilor europene (500 de milioane lei) pentru Programul Start-up Nation, suma de  250 milioane lei.

- La Ministerul Muncii și Justiției Sociale s-a asigurat suma de 795 milioane lei aferentă pensiilor și drepturilor de asistență socială.

-  La Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale s-a asigurat suma de 2.464 milioane lei pentru prefinanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Rectificarea bugetară nu generează influențe asupra bugetului Ministerului Apărării Naționale.

Cine pierde bani

Diminuările bugetare au fost operate, în principal, de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (-1.980 milioane lei), Ministerul Transporturilor (-6.249,1 milioane lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-303,4 milioane lei), în principal din sumele aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene, motivat de aprobarea cu întârziere a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziție, ceea ce a condus la un grad redus al execuției bugetare pe primele 8 luni din acest an.

La ministerele la care au fost operate diminuări ale creditelor bugetare nu au fost reduse corespunzător și creditele de angajament, astfel încât  să  nu  fie  afectat   procesul  de  contractare  a  proiectelor finanțate din fonduri europene și a lucrărilor de investiții. Diminuarea are în vedere doar creditele bugetare (cash) ce nu mai pot fi utilizate în următoarele 4 luni. De asemenea, în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, au fost incluse credite de angajament în sumă de 638 milioane lei pentru Programul  "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții", în vederea demarării procesului de selecție a beneficiarilor de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.