Sari la conținut

Timișoara: începe eliberarea certificatelor de atestare pentru funcția de administrator imobilePrimăria Timișoara anunță că cei care au promovat examenul de atestare pentru funcția de pentru administrator imobile și sunt vizați de H.C.L. 509 din 22.10.2013 se vor prezenta personal, începând cu ora 9, la sediul din P-ţa Libertăţii nr.1 - Compartimentul de Relaţionare cu Asociaţiile de Proprietari, având asupra lor buletinul sau cartea de identitate.

Cei care urmează să susţină examenul de atestare pentru desfăşurarea activităţii de administrare imobile în data de 19 noiembrie 2013 vor depune actele necesare la sediul Primăriei Timișoara, bulevardul C. D. Loga nr. 1, cam. 12, până în 15 noiembrie 2013.

Actele necesare persoanelor fizice pentru participarea la examenul de atestare pentru funcția de pentru administrator imobile sunt următoarele:
- cerere tip;
- curriculum vitae;
- copii ale actelor de stare civilă (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);
- copii ale actelor de studii (legalizate sau certificate pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);
- certificatul de cazier judiciar;
- adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apţi din punct de vedere medical;
- aviz psihologic pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil;
- copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de imobil, organizat în condiţiile legii (legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul, la depunere, de către Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara);
- copia chitanţei de plată a taxei de înscriere la examenul de atestare;

Persoanele respinse la examenul de atestare pentru funcția de pentru administrator imobile din data de 17 septembrie 2013, cele absente, precum şi cele ale căror dosare au fost incomplete vor depune o nouă cerere de participare la examen, copia chitanţei de plată a taxei de înscriere, precum şi actele necesare pentru completarea dosarului, după caz.

Pe aceeași temă