Sari la conținut

Proiect: Pedepse mai mari pentru dare de mită, luare de mită şi trafic de influență

 

Potrivit proiectului de modificare a articolului 289 din Codul Penal, ”fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 4 la 12 ani”, scrie news.ro.

În prezent, Codul penal prevede închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.

Propunerea legislativă prevede modificarea pragurilor pedepselor cu închisoarea și în cazul dării de mită.

Astfel, promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 9 ani, și nu de la 2 la 7 ani, cum prevede, în prezent, Codul Penal.

Inițiatorul își motivează proiectul prin faptul că, potrivit statisticilor prezentate de Ministerul Justiției, numărul persoanelor condamnate pentru dare sau luate de mită a crescut de la 142 la 239, comparativ cu anul trecut. Astfel, în 2015, 147 de persoane au fost condamnate pentru luare de mită și 92 pentru dare de mită.

Deputatul PSD mai arată în expunerea de motive că țara noastră se află pe locul 58 în clasamentul statelor lumii la percepția corupției în sectorul public, realizând un scor de 46 de puncte, sub media europeană de 65,63 puncte.

”Considerăm că o creștere a pragurilor pentru aceste pedepse ar acționa în sensul inhibării comportamentului de luare sau dare de mită și ar contribui, astfel, la o mai bună imagine a României ca țară preocupată de rezolvarea problemei corupției”, se mai arată în expunerea la proiectul de lege.

Un al doilea proiect depus la Senat, tot de către deputatul PSD Andrei Valentin Sava, propune majorarea pragurilor pedepserlor cu închisoarea pentru traficul de influență.

Astfel, inițiatorul propune modificarea articolului 291, din Codul Penal, astfel: ”Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 9 ani”.

Codul Penal prevede, în prezent, închisoare de la 2 la 7 ani pentru traficul de influență.

Proiectul prevede și modificarea articolului 292, privind cumpărarea de influență, astfel: ”Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 9 ani”.

Codul Penal prevede în prezent închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi pentru cumpărarea de influență.

Și în cazul acestui proiect, inițiatorul motivează propunerea legislativă prin statisticile Ministerului de Justiție, care arată că, în 2015, 80 de persoane au fost condamnate pentru infracțiunea de trafic de influență.

Senatorul PSD dă exemple și din mass-media. Astfel, el spune că, potrivit datelor prezentate de media, unul din trei primari de municipiu are probleme cu legea, iar, ”în ciuda valurilor de punere sub urmărire, acuzare sau reținere a numeroși edili, în ultimii trei ani, fenomenul nu se oprește”.

Deputatul PSD apreciază că o posibilă explicație pentru acest fenimen este faptul că pedepsele nu sunt suficient de mari, iar o mărire a pragurilor pedepselor ar duce la ”inhibarea traficului de influență”.