Sari la conținut

Autostrăzile vor avea în viitor o garanție de cel puțin cinci ani

Garanția pentru lucrările publice nu va putea fi mai mică de 60 de luni, în cazul lucrărilor publice importante. Dacă o lucrare publică necesită reparații, garanția se va prelungi cu această perioadă, prevede un proiect de act normativ elaborat de deputatul UNPR, Florin Gheorghe, și care a primit la finele lunii trecute votul majorității senatorilor. Termenul de 60 de luni se aplică lucrărilor de construcții de categorie A și B, potrivit formei finale adoptate de Senat. În varianta inițială propusă de deputatul menționat, termenul de 60 de luni se aplica tuturor lucrărilor publice. Pentru construcțiile de importanță mai scăzută termenele de garanție vor fi de 1-3 ani.

Care sunt construcțiile incluse în aceste categorii? Clasa A include construcţiile cu funcţiuni deosebit de importante, precum reactoare nucleare, baraje înalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate în aval. Categoria B cuprinde construcţii din industria chimică, căi ferate, şosele, poduri, porturi şi aeroporturi de interes naţional, baraje pentru acumulări mari de apă, construcţii social-culturale cu aglomerări mari de oameni, staţii de emisie de radio şi televiziune. Aici se includ și construcţii cu valoare deosebită de patrimoniu sau care adăpostesc asemenea valori. Exemple: monumente de arhitectură, situri istorice, muzee, arhive şi biblioteci de importanţă naţională.

Amenzi mai mari. Totodată proiectul majorează și amenzile aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii 10. Executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare şi executare, realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi, interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente se pedepsește cu amenzi de până la 40.000 lei. Neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier autorizaţi, necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale, neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi neexecutarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări sa sancționează cu amenzi de până la 20.000 lei.

Propunerea de act normativ dă dreptul autorităţilor de a da amenzile pentru nerespectarea calităţii în construcţii într-o perioadă de până la cinci ani de la data recepţiei făcute la terminarea lucrărilor de construcţii. În prezent, termenul de prescripţie este de trei ani de la data săvârşirii faptei. Proiectul trebuie adoptat și de Camera Deputaților, Cameră decizională, pentru a deveni lege.

Grajd făcut doar cu diriginte de șantier. Trebuie spus însă că actualele prevederi ale Legii 10 sunt discutabile. Spre exemplu dacă vechea formă a legii permitea edificarea unor construcții în mediul rural în absența unui diriginte de șantier sau responsabil tehnic cu execuția, forma legii modificată în vara anului trecut impune angajarea acestor categorii de specialiști chiar dacă este vorba de modificări aduse unui grajd în mediul rural sau de extinderea unei case cu o cameră. Situația este absurdă în cazul construcțiilor în așa-zisă regie proprie. Deși în aceste cazuri executantul se confundă cu beneficiarul, ultimul trebuie să aibă angajat atât diriginte de șantier (reprezentant al beneficiarului), cât și responsabil tehnic cu execuția (reprezentant al executantului).  Tarifele percepute de aceste categorii profesionale sunt de cele mai multe ori foarte ridicate, de ordinul miilor de euro la o construcție de tip parter și etaj.