Sari la conținut

Fiscul a publicat un ghid destinat celor care au venituri din chirii

 

Documentul realizat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se referă la închirierea bunurilor mobile și imobile, exclusiv arenda și închirierea în scop turistic, potrivit unui articol realizat de avocatnet.ro.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi, se arată în ghidul Fiscului.

Tot atunci trebuie să fie depus și formularul 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie şi original, urmând ca după verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului.

Documentele necesare pentru înregistrarea unui contract de închiriere sunt: contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal); declaraţia privind venitul estimat/norma de venit – formular 220 în 2 exemplare pentru fiecare proprietar, coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz; actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original; împuternicire însoțită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Ghidul integral poate fi consultat aici.