Sari la conținut

Start în învăţământul primar. Săptămâna viitoare vor avea loc "Zile ale porților deschise" în şcoli

În clasa pregătitoare se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august, dar la solicitarea părinților, se pot înscrie și copiii puțin mai mici. Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani pâna la sfârșitul lui august și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscriși, la cerere, direct în clasa I.

Ce copii pot fi înscriși în clasa pregătitoare

- Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015 inclusiv
- Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2015 inclusiv, dacă trec de testarea psihosomatică

Înscrierea se face în două etape. Prima începe luni, 16 februarie, când toate şcolile trebuie să afişeze numărul de locuri disponibile. Tot de atunci, unitățile respective trebuie să permită accesul părinţilor la câteva ore de curs şi întâlniri cu învăţătorii. Pe 23 februarie încep efectiv înscrierile. Cererile-tip pot fi completate şi online, pe un formular disponibil pe site-ul ministerului tot din data de 23 februarie.

Calendarul înscrierii în învățământul primar

16 februarie - Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare la fiecare unitate de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar
18 - 26 februarie - Organizarea unei „Zile a porților deschise"
23 februarie - 13 martie - Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ, a cererilor-tip de înscriere

Dacă vreţi să vă înscrieţi fiul sau fiica în învățământul primar, trebuie să mergeţi la şcoală cu o cerere-tip, copii după certificatul de naştere al copilului şi după cartea dumneavoastră de identitate.

Acte necesare

- Cerere-tip de înscriere
- Actul de identitate al părintelui / tutorelui legal, în original şi copie
- Certificatului de naștere al copilului, în original şi copie
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică a copilului