Sari la conținut

Utilitar| De ce ai nevoie în vacanţă de Cardul European de Sănătate

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 12 luni) în afară graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiţionată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.

Pot beneficia de card european de asigurat toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi fac dovadă achitării la zi a contribuţiei.

În situaţia în care persoană care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi în această perioada beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoană în cauza.

Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecţiuni preexistente deplasării.

Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislaţia fiecărui stat şi nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare.

Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

Cardul este valabil 12 luni de la dată eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obţine unul nou urmând procedura normală.

Care este procedura de obţinere?

1. Completezi şi semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat.

2. Ataşezi copie BI/CI adeverinţă de salariat.

Pentru salariaţii care nu au 5 ani vechime la actualul loc de muncă, este necesară prezentarea, după caz, a documentelor care atestă plata contribuţiei de sănătate pe termenul de prescripţie fiscală: adeverinţe de la angajatorii anteriori, documente care atestă plata contribuţiei de sănătate sau documente care atestă încadrarea într-o categorie de asigurat scutit de plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse.

Pentru persoanele nesalariate, verificarea calităţii de asigurat se face de către personalul de specialitate al CASMB.

Pentru copii minori, se ataşează copia certificatului de naştere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se ataşează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.

3. Depui cererea + documentele la sediul CASMB din Stradă Sergent Matei N. Dumitru nr. 1-3, după programul de lucru cu publicul de aici: click.

4. Cardul îţi va fi eliberat în termen de 7 zile lucrătoare de la dată depunerii documentelor de mai sus.

5. În cazul în care a fost obţinut un card CEASS, dovadă calităţii de asigurat se face de la dată obţinerii cardului precedent şi până în prezent.

Studenţii/masteranzii care studiază în statele membre UE pot obţine CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român.