Sari la conținut
News Alert

Amnistia acordată de Fisc expiră peste o săptămână

Contribuabilii care înregistrează obligații fiscale la bugetul general consolidat și care sunt achitate până la data de 31 martie 2016 vor beneficia de anularea penalităților de întârziere și a unei cote de 54,2% din dobânzi, potrivit unui material realizat de consultantul fiscal, Adrian Bența.

Contribuabilul interesat trebuie să depună o cerere la organul fiscal, să achite obligațiile curente, respectiv trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale aferente perioadei actuale.

Contribuabilul interesat în a beneficia de facilitatea fiscală își exercită dreptul de a obține amnistia fiscală prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent. Elementele minime ale acestei notificări sunt: datele de identificare ale contribuabilului, obiectul notificării respectiv intenția de a beneficia de aplicarea facilității, data și semnătura contribuabilului. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare organul fiscal competent emite decizia amânării la plată a accesoriilor.

La momentul acordării facilității contribuabilul va plăti restul de dobândă, adică 45,8%.

Cererea pentru anularea sumelor șterse se depune până în data de 30 iunie 2016. Potrivit prevederii inițiale se acordă și o anulare în parte, de 77,1%, a majorărilor de întârziere.