Autostrada cu izvor Arad- Timișoara s-a scumpit cu 53% de la licitație la inaugurare. Ce spune Compania de Autostrăzi

9-1 14 1

În primul rând CNADNR spune că testele privind calitatea lucrărilor au fost efectuate de către CESTRIN (Institutul de Cercetare în Transporturi Rutiere) și că au fost corespunzătoare. ”Conform solicitării stabilite în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (8 august 2013 – n.red.) a fost de asemenea realizată o expertiză tehnică de către un expert autorizat. Prin acestă expertiză au fost validate rezultatele testelor realizate şi s-a stabilit că diferenţele de grosime măsurate pe carotele prelevate se încadrează în limitele impuse de caietele de sarcini, potrivit normativelor în vigoare la acea dată”, spun oficialii CNADNR.

Anterior datei de 8 august 2015, când expira garanția de doi ani, CNADNR a demarat procedurile pentru realizarea recepției finale. Cu această ocazie la data de 12 iulie 2015 a fost realizată o inspecție tehnică premergătoare recepției finale. ”Inspecţia tehnică a fost efectuată în vederea verificării lucrărilor rămase de efecutat şi ale celor care au necesitat urmărirea în perioada de garanţie”, spune CNADNR. Verificarea modului în care cei doi constructori s-au achitat de obligațiile ce le reveneau, stabilite prin prima inspecție tehnică, a avut loc cu ocazia unei a doua inspecții tehnice efectuate în noiembrie 2015.

Nici în prezent lucrările de remediere nu sunt însă încheiate. CNADNR spune: ”În data de 14 iulie 2016 a fost emis procesul verbal de receptie finală, cu obiecţii, acestea reprezentând lucrări de remediere punctuale care trebuie eliminate de antreprenor (constructor – n.red.) într-o perioadă de 90 de zile, de la data procesului verbal de recepţie finală. Acest aspect explică prezenţa utilajelor antreprenorului care se regăsesc pe autostradă, "la o săptămână după recepţia finală"”.

Garanția de bună execuție nu a fost returnată constructorului

Garanţia de bună execuţie, constituită sub forma unei scrisori bancare, în valoare de 66.311.403,56 lei, reprezentând 10% din valoarea lucrărilor, prevăzută să rămână la dispoziţia CNADNR pe întreaga perioadă contractuală, nu a fost eliberată firmelor constructoare. Eliberarea acesteia este condiționată de ”emiterea de către inginer (consultantul lucrării, firma franceză Egis – n.red.) a procesului verbal de recepţie finală, în 28 de zile de la remedierea tuturor defecţiunilor”.

CNADNR afirmă că deoarece constructorul nu a efectuat lucrările de reparație a defecțiunilor în cei doi ani de garanție, acesta a fost obligat să ”prelungească corespunzător perioada de valabilitate a garanţiilor furnizate beneficiarului (CNADNR – n.red.) , de la data de 8 august 2015 şi până la data la care vor fi eliminate integral lucrările de remediere punctuale precizate în Procesul Verbal de Recepţie Finală”. Valoarea garanţiei de buna execuţie a fost actualizată în conformitate cu valoarea actelor adiționale şi a ordinelor de variaţie încheiate, mai spune compania.

Egis atât proiectant, cât și consultant

Totodată CNADNR afirmă că în cazul acestui proiect consutantul nu a fost direcția regională Timișoara, ci, încă de la începutul contractului, firma franceză Egis. Firma franceză a avut și rol de proiectant. ”Constructorul conform contractului a efectuat doar execuţia lucrărilor nu şi proiectarea acestora. Proiectarea a fost efectuată de către Egis International, care de asemenea este şi consultantul acestei lucrări, încă de la începutul proiectului şi până în prezent”, afirmă compania.

Situația menționată însă de către CNADNR este gravă. O firmă nu poate fi atât proiectant al unei lucrări, cât și verificator al acesteia, adică să facă activitățile de consultanță. Aceasta deoarece în calitate de consultant îi va fi dificil să atenționeze CNADNR asupra erorilor de proiectare făcute chiar de ea, în calitate de proiectant.

Mai mult precizările CNADNR privind consultanța făcută de firma Egis sunt discutabile atât timp cât în practică activitățile de consultanță au fost făcute în bună masură de firma DP Consult care a aparținut chiar directorului general CNADNR, Mircea Pop, în funcție la momentul derulării contractului. În calitate de director general CNADNR, Mircea Pop chiar a majorat valoarea contractului de consultanță pentru Egis, iar o parte a banilor au revenit firmei sale. Pentru acest fapt, trecut sub tăcere acum de CNADNR, Mircea Pop face obiectul unei plângeri adresate Parchetului Cluj de către Agenția Națională de Integritate. Mai multe detalii găsiți într-un articol apărut în Monitorul de Cluj.

Situația drenurilor, rezolvată

Și în fine, privitor la starea apelor pluviale care țâșnesc în mijlocul autostrăzii, CNADNR spune că informațiile prezentate ”sunt reale, dar nu de actualitate”. Adică lucrările de ameliorare s-au făcut. ”Soluţia (montării unor drenuri sub șanțurile de scurgere – n.red.) a fost pusă în aplicare începând cu luna noiembrie 2015 şi a fost finalizată integral în luna mai 2016, conform documentelor de calitate emise de către Proiectant, Consultant şi Antreprenor. Prin urmare, afirmaţiile din cadrul acestor articole, conform cărora soluţia tehnică nu ar fi fost pusă în aplicare este total eronată, deoarece aceasta a fost executată de către Antreprenor în perioada noiembrie 2015- mai 2016”, spune compania. Potrivit acesteia la data recepţiei finale, ”căminele colectoare aferente drenurilor prezentau apă, ceea ce însemnă că soluţia funcţionează şi este fezabilă”.

Precizările CNADNR nu pot contrazice un fapt. La doi ani de la încheierea lucrărilor, românii au la dispoziție o autostradă peticită non-stop, plătită de la bugetul de stat și UE cu o sumă cu 50% mai mare decât cea la care a fost câștigată licitația.

Potrivit CNADNR ”valoarea totală a lucrărilor, inclusiv actualizările de preţ prevăzute de contract este de 738.453.313,93 lei, fără TVA”. Valoarea inițială a contractului era doar de 482.920.350,22 lei. Pentru o autostradă reparată fără încetare, de la momentul deschiderii traficului în 2011, firmele Astaldi și FCC au primit un spor de 256 milioane lei, respectiv 56 milioane euro, la cursul din prezent. O creștere de doar 53% pentru firmele constructoare. Contactați telefonic, oficiali pentru comunicare ai CNADNR au promis că vor oferi săptămâna viitoare informații suplimentare privind această creștere de prețuri. Materialele Digi24.ro la care face referire CNADNR pot fi găsite aici și aici.

Redăm integral comunicatul CNADNR.

Urmare informaţiilor difuzate de mass-media: "Autostradă cu gropi și petice, recepționată. Garanția de milioane de euro a fost returnată constructorului" şi "Izvor descoperit în mijlocul autostrăzii Arad-Timişoara",dorim să facem următoarele precizări:

- Deschiderea traficului a avut loc în data de 17 decembrie 2011, pe ambele căi de rulare între km 12+250 – km 44+500 fiind impuse limitări de viteză de 100 km/h, pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă a traficului.

- Recepţia la Terminarea Lucrărilor a avut loc în data de  08 august 2013, odată cu semnarea Procesului-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Recepţia a fost efectuată conform cerinţelor contractuale, ale HG nr. 273/1994 şi a legislaţiei aplicabile în vigoare, după realizarea testelor privind calitatea lucrărilor de către CESTRIN. Conform solicitării stabilite în Procesul-Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost de asemenea realizată o expertiză tehnică de către un expert autorizat. Prin acestă expertiză au fost validate rezultatele testelor realizate şi s-a stabilit că diferenţele de grosime măsurate pe carotele prelevate se încadrează în limitele impuse de caietele de sarcini, potrivit normativelor în vigoare la acea dată.

- Înainte de data de 08.08.2015, data de expirare a perioadei de garanţie de doi ani, Beneficiarul a demarat procedurile necesare în vederea realizării Recepţiei Finale. Astfel, în data de 12.07.2015 a fost realizată Inspecţia Tehnică premergătoare efectuării Recepţiei Finale conform prevederilor HG nr. 273/1994, de către o comisie desemnată de către Directorul General al CNADNR. Inspecţia tehnică a fost efectuată în vederea verificării lucrărilor rămase de efecutat şi ale celor care au necesitat urmărirea în perioada de garanţie, acestea fiind precizate în Anexele 2 şi 3 din Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, cât şi pentru constatarea defectelor apărute în Perioada de Notificare a Defectelor şi care nu au fost încă remediate. (informaţiile şi fotografiile prezentate unilaterarl în presă fac parte din procesele verbale emise în perioada iulie 2015).

- Pentru verificarea lucrărilor de remediere realizate de Antreprenor, în vederea efectuării Recepţiei Finale, în data de 26.11.2015 a fost realizată cea de-a doua inspecţie tehnică.

- În data de 14.07.2016 a fost emis Procesul Verbal de Receptie Finală, cu obiecţii, acestea reprezentând lucrări de remediere punctuale care trebuie eliminate de Antreprenor într-o perioada de 90 de zile, de la data Procesului Verbal de Recepţie Finală. Acest aspect explică prezenţa utilajelor Antreprenorului care se regăsesc pe autostradă, "la o săptămână după recepţia finală".  

- Garanţia de Bună Execuţie, constituită sub forma unei scrisori bancare, în valoare de 66.311.403,56 lei, reprezentând 10% din valoarea lucrărilor, prevăzută să rămână la dispoziţia Beneficiarului pe întreaga perioadă contractuală, nu a fost eliberată Antreprenorului.  Acest lucru  este condiţionat de emiterea de către Inginer a Procesului Verbal de Recepţie Finală, în 28 de zile de la remedierea turturor defecţiunilor.

- Având în vedere că în data de 14.07.2016 a fost emis Procesul Verbal de Recepţie Finală, conţinând observaţii asupra unor lucrări punctuale care necesită remedieri ce vor fi înlăturate într-o perioadă de 90 de zile, garanţia nu a fost şi nu va fi eliberată decât la îndeplinirea prevederilor contractuale. Mai mult decât atât, ţinând cont de neremedierea tuturor defecţiunilor apărute în perioada de notificare a defectelor, de doi ani, Antreprenorul a fost obligat saăprelungească corespunzător perioada de valabilitate a garanţiilor furnizate Beneficiarului, de la data de 08.08.2015 şi până la data la care vor fi eliminate integral lucrările de remediere punctuale precizate în Procesul Verbal de Recepţie Finală.

- Precizăm totodată că valoarea garanţiei de buna execuţie a fost actualizată în conformitate cu valoarea actelor aditionale şi a ordinelor de variaţie încheiate pe parcursul derulării Contractului de construcţie. 

- Referitor la afirmaţia potrivit căreia DRDP Timişoara deţine calitatea de Consultant în cadrul acestui proiect de autostradă, dorim să vă contrazicem. În acest sens, vă informăm că Beneficiarul dispune de Contractul de consultanţa încheiat cu Asocierea Egis Route Scetauroute/Egis International S.A., în vigoare.

- Precizăm că tipul acestui contract este FIDIC Roşu şi nu FIDIC Galben. Această menţiune este foarte importantă deoarece în cazul de faţă Constructorul conform contractului a fectuat doar execuţia lucrărilor nu şi proiectarea acestora. Proiectarea a fost efectuată de către Egis International, care de asemenea este şi Consultantul acestei lucrări, încă de la începutul proiectului şi până în prezent.

- Documentul care apare prezentat în articole, reprezintă nota de prezentare a proiectantului Egis pentru soluţia de remediere. În luna octombrie 2015, Proiectantul a susţinut Proiectul Tehnic de îmbunătăţire a sistemului de drenaj între km 30+200-31+000, în cadrul CTE CNADNR. În data de 02.11.2015, în cadrul CTE-CNADNR a fost avizată prin avizul nr. 4517 soluţia tehnică de îmbunatăţire a sistemului de drenaj prin amplasarea unor drenuri longitudinale sub şanţurile autostrăzii.

- Soluţia a fost pusă în aplicare începând cu luna noiembrie 2015 şi a fost finalizată integral în luna mai 2016, conform documentelor de calitate emise de către Proiectant, Consultant şi Antreprenor. Prin urmare, afirmaţiile din cadrul acestor articole, conform cărora soluţia tehnică nu ar fi fost pusă în aplicare este total eronată, deoarece aceasta a fost executată de către Antreprenor în perioada noiembrie 2015- mai 2016.

- În data Recepţiei Finale, căminele colectoare aferente drenurilor prezentau apă, ceea ce însemnă că soluţia funcţionează şi este fezabilă.

- Valoarea totală a lucrărilor, inclusiv actualizările de preţ prevăzute de Contract este de 738.453.313,93 lei, fără TVA. Antreprenorul lucrării este  asocierea  JV FCC Construccion/ASTALDI Sp.A

Informațiile pe care le-ați furnizat sunt reale, dar nu de actualitate. De-a lungul timpului, în realizarea proiectului au fost evidențiate aspectele menţionate, acestea fiind însă soluționate conform prevederilor contractuale. Având în vedere procesul de transparentizare pe care CNADNR îl promovează, și în virtutea unei bune colaborări cu dumneavoastră, pentru o cât mai reală prezentare a subiectelor pe care le abordați, vă rugăm să solicități punctul de vedere oficial al companiei.

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate