Deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun, trimiși în judecată

Nicolae Paun si Madalin Voicu Digi24

Din probele administrate a reieșit că proiectul a fost lipsit de finalitate, astfel că s-au irosit în mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European și din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanțare sunt neeligibile în integralitatea lor.

A fost creat un prejudiciu în sumă totală de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European și 1.538.529 lei din bugetul național)

Potrivit procurorilor, Nicolae Păun, deputat în Parlamentul României și președinte al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate , deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influență, fals în înscrisuri sub semnătură privată,
efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

În cazul deputatului Mădălin Voicu, acuzațiile formulate de DNA sunt săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de trafic de influență, fals in declarații, spălare a banilor,
folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În același dosar, mai sunt trimiși în judecată Rotariu Florentina, care la data faptelor era manager general al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnare de fonduri
spălare a banilor,
cumpărare de influență,
fals în înscrisuri sub semnătură privată.

OLTEANU CARMEN, GRIGORE VASILICAși PEPENEL VALENTIN sunt și ei acuzați în dosar pentru pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de spălare a banilor, Ivan Gheorghe, la data respectivă managerul proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, spălare a banilor.

PARASCHIV IULIAN COSTEL, la data faptelor manager al proiectului „Acces pe piața muncii, o șansa pentru tine” pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de:
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată.
MĂRGĂRIT(fostăRADU)IRINA-VALERIA, director economic al Asociației Partida Romilor „Pro Europa” , pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de
folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
deturnare de fonduri spălare a banilor.

DIACONU GELU – ȘTEFANși GOGANCEA-VĂTĂȘOIU MIHAI, la data faptelor președinte respectiv vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz in serviciu,

S.C. NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 

1. La inițiativa Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, al cărei președinte este deputatul Păun Nicolae, a fost realizat, în toate județele României, în perioada 2010 - 2013, proiectul „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, cu finanțare din fonduri europene.
Prin implementarea proiectului se urmăreau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de muncă și implicarea, în inițiative de antreprenoriat social, a unui număr de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finanțare s-a stabilit că grupul țintă va beneficia de servicii și activități care să conducă la creșterea capacității de a participa pe piața muncii, la creșterea motivației de a deveni persoane active, la creșterea gradului de informare.
Din probele administrate a reieșit că grupul țintă a fost constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanții, aceștia din urmă neavând cunoștință despre faptul ca au făcut parte din grupul țintă.
Totodată, în momentul semnării contractului, deputatul Păun Nicolae a impus fiecărui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, să vireze 5% sub formă de donație organizației Asociatia Partida Romilor „Pro Europa”. Astfel, în contul deținut de Asociația Partida Romilor „Pro – Europa”, în perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donații în sumă totală de 428.307,11 lei.
Din probele administrate a reieșit că obiectivele proiectului nu au fost realizate, în sensul că majoritatea banilor destinați proiectului (77%) au fost folosiți pentru plata salariilor angajaților proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului țintă.
Astfel, a rezultat faptul că sumele acordate ca finanțare proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi” sunt neeligibile în integralitatea lor, astfel că s-a creat un prejudiciu în suma totală de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene și 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), având în vedere operațiunile ilicite derulate de conducerea Asociației Partida Romilor și de către managementul proiectului.

2. Tot prin Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, în perioada 2010 – 2013, s-a derulat și proiectul cu finanțare intitulat „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”, cu finanțare din fonduri europene.
Obiectivul general al proiectului a constat în sprijin pentru integrarea socio-profesională și accesul la o calificare relevantă pe piața muncii pentru șomerii tineri, de lungă durată și persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie romă, din 9 județe ale țării (Alba, Bacău, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Mureș și Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul țintă au fost: lucrător în construcții, lucrător în izolații, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucătar, chelner, lucrător în comerț, frizer, manichiurist, pedichiurist, etc.
În acest sens au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost îndrumate să parcurgă programe de calificare profesională, respectiv tineri cu vârsta între 15-24 de ani, șomeri de lungă durată, șomeri tineri și persoane inactive.
Și de această dată, a rezultat faptul că unii dintre participanți au urmat câteva ore de curs și la final au primit un certificat de absolvire, precum și sume de bani între 300 și 600 de lei, în timp ce alte persoane, deși s-au înscris la cursuri, nu au participat la niciunul, dar au primit sume de bani între 300 și 600 de lei sau nu au primit deloc.
Din probele administrate a reieșit că proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fără a se urmări instruirea temeinică a cursanților și fără a se parcurge într-un mod relevant cele 360 de ore prevăzute de contractele de pregătire profesională, astfel că s-au irosit în mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European și din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanțare sunt neeligibile în integralitatea lor.
A fost creat un prejudiciu în sumă totală de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European și 1.538.529 lei din bugetul național). 

Cu referire la ambele proiecte, inculpații Păun Nicolae, Rotariu Florentina, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel și Mărgărit (fostă Radu) Irina-Valeria au obținut pe nedrept fonduri europene aferente celor două proiecte, în sensul în care:
- au determinat stabilirea grupurilor țintă cu persoane fictive, în baza întocmirii unor documente ce nu corespundeau realității, 
- i-au determinat pe angajații din cadrul celor două proiecte să plătească un procentaj din salariul pe care îl încasau către Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, cu titlu de donație. Donațiile astfel strânse, în mod nelegal, de asociație, totalizează 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi” și 935.791 lei aferente proiectului „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine”).
- au întocmit și a semnat cererile de plată aferente celor două proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespundeau realității, având ca urmare prejudicierea bugetului comunităților europene cu suma totală de 24.220.396,43 lei și bugetul de stat cu suma totală de 3.030.312 lei, reprezentând partea de cofinanțare,
- au încheiat și semnat în cadrul proiectului „Acces pe piața muncii – O șansă pentru tine” a unui număr de 17 contracte de împrumut fictive și retragerea, în baza acestora, din conturile Asociația Partida Romilor „Pro Europa” a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din plățile efectuate de către Ministerul Fondurilor Europene.
Sume de bani alocate de la bugetul de stat au fost obținute pe nedrept de către inculpații Paun Nicolae, Rotariu Florentina și Mărgărit (Fosta Radu) Irina-Valeria și prin prezentarea, ca documente justificative, a unui număr de 2.018 convenții civile încheiate în mod fictiv de Asociația Partida Romilor, în virtutea derulării acțiunilor raportate către Departamentul de Relații Interetnice.
În perioada 2010-2014, inculpații Păun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Mărgărit (fostă Radu) Irina Valeria și Rotariu Florentina, pentru a disimula sumele de bani obținute în maniera de mai sus au creat circuite financiare, prin care au disimulat sumele de bani obținute din donații, în scopul de a da o aparență legală cheltuielilor din cadrul celor două proiecte. De asemenea, în același scop, inculpații Păun Nicolae, Paraschiv Iulian Costel și Rotariu Florentina s-au folosit de cele 17 contracte de împrumut amintite mai sus, încheiate în mod fictiv, pentru a retrage din conturile Asociației suma de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente. Totodată, în aceeași perioadă inculpații Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Olteanu Carmen, Rotariu Florentina și Ivan Gheorghe au dobândit, cu titlu de salariu sume de bani cunoscând că aceștia provin din fraudarea fondurilor aferente celor două proiecte.
La data de 27 octombrie 2014, inculpata Mărgărit (fostă Radu) Irina Valeria a depus în conturile Asociației Partida Romilor „Pro Europa” suma de 268.500 lei, cunoscând proveniența ilicită a acesteia, respectiv din fraudarea fondurilor comunității europene și a celor provenite de la bugetul de stat.

În perioada 2011-2015, în calitate de președinte al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 216.502 lei, deputatului Mădălin Voicu („plăți drepturi de autor”) și a asigurat un salariu în sumă totală de 194.241 lei soției acestuia, inculpata Olteanu Carmen (fără nicio contraprestație), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociația Partida Romilor.
Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcționari și demnitari, intervenții concretizate în contextul validării proiectelor cu finanțare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuției de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor „Pro Europa”.
De asemenea, în același context, ca urmare a demersurilor inițiate de deputatul Păun Nicolae și mijlocite de deputatul Mădălin Voicu, președintele A.N.A.F. Diaconu Gelu - Ștefan, împreună cu vicepreședintele A.N.A.F., Gogancea-Vătășoiu Mihai au emis, cu încălcarea dispozițiilor legale, circularele nr. 10/07.01.2015 și A-PRS1391/08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenții civile la Asociația Partida Romilor și notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuției de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuții. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligație de plată.
Astfel, s-a dispus fie neîncasarea, prin necomunicare/stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuțiilor, în cazul deciziilor deja comunicate.
Aceste acțiuni au produs, pe de o parte, un prejudiciu bugetului de stat (aferent neîncasării contribuțiilor sociale) iar pe de alta parte un folos patrimonial în beneficiul Asociației Partida Romilor „Pro Europa”.

În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2012, inculpatul Voicu Mădălin Ștefan, folosindu-se de calitatea de președinte de onoare al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, a solicitat și a obținut, în numerar, de la reprezentanții acesteia, suma de 100.000 lei. Această sumă de bani a fost folosită de inculpat în campania electorală din anul 2012, în care a candidat din partea unui partid politic pentru obținerea calității de deputat.

În perioada 2004-2015, inculpatul Păun Nicolae, în contextul în care deținea calitatea de deputat în Parlamentul României, a condus în fapt activitatea SC Niki Scorpion Alcom SRL (inclusiv prin reprezentarea acesteia), sens în care a intermediat și a facilitat obținerea de credite bancare pentru societate, a întocmit acte financiare și contabile justificative în contextul unor controale ale organelor fiscale.
De asemenea, în perioada iulie - decembrie 2014, inculpatul Păun Nicolae a diminuat creditul societății respective, prin vânzarea în condiții păguboase a unor terenuri aparținând acesteia.
În perioada 2011-2015, cu intenție, inculpatul Mădălin Voicu, în exercitarea obligațiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus la Camera Deputaților declarații de avere, fără a declara suma de 216.502 lei, obținută în condițiile de mai sus precum și fără a declara încasarea contravalorii unui autoturism pe care l-a vândut către Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, în valoare de 40.000 lei.
În lunile ianuarie și februarie 2016, în contextul desfășurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatele Rotariu Florentina și Mărgărit (fostă Radu) Irina-Valeria au încheiat doua contracte de asistenta juridică în numele Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, fără a avea acordul Consiliului Director.
Aceste documente au fost încheiate în condițiile în care asistenta juridică și reprezentarea în fața organelor judiciare nu era asigurată pentru persoana juridică Asociația Partida Romilor „Pro Europa”, ci in mod individual pentru persoanele cercetate în cadrul dosarului penal, respectiv inculpații: Rotariu Florentina, Radu Irina Valeria, Paraschiv Iulian, Paraschiv Bogdan.
Acest demers infracțional a avut ca urmare diminuarea patrimoniului Asociatiei Partida Romilor „Pro Europa” cu sumele de 163.389,60 lei, respectiv 133.755 lei.


Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digi24ro, stickyCookie
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Instagram instagram.com Vezi politica de confidenţialitate
csrftoken, ds_user_id, ig_did, ig_cb, mcd, mid, rur, shbid, shbts, urlgen
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi politica de confidențialitate