Guvernul se pregătește de rectificarea bugetară. Ce ministere pierd bani

viorica-dancila-guvern-gov (2)
Foto: gov.ro

Guvernul se pregătește să adopte prima rectificare bugetară a anului 2019. Oficial, cresc și veniturile, și cheltuielile bugetare. Însă multe ministere pierd din fondurile alocate la începutul anului.

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare a bugetului pe anul 2019. Potrivit acestuia, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 3.959,4 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menține la nivelul de 2,76% din PIB, cât s-a stabilit inițial.

Veniturile ar urma să se majoreze cu 2,2 miliarde de lei, însă cheltuielile cresc cu aproape dublu decât veniturile, adică cu aproximativ 4 miliarde de lei. Asta înseamnă că deficitul bugetar ar rămâne sub 3%.

Se vor aloca bani în plus pentru transferurile din administrația publică, aproximativ 1,3 miliarde de lei, însă, foarte important, vor fi reduse sumele pentru personal, subvenții și asistența socială.

Bugetul general

Cheltuieli +3.959,4 milioane lei

Venituri +3.75 milioane lei

Deficit: 2,76% din PIB

Cheltuieli

Personal -136,5 milioane lei

Subvenţii -381,3 milioane lei

Transferurile în administraţia publică +1.345,6 milioane lei

Alte transferuri +1.222,2 milioane lei

Asistenţă socială -421,4 milioane lei

Proiecte cu finanţare externă -1.867,0 milioane lei

Bugete tăiate

Ministerul Educaţiei -1.030 milioane de lei

Ministerul Fondurilor Europene -681,9 milioane lei

Ministerul Cercetării şi Inovării - 369,1 milioane lei

Ministerul Agriculturii - 310,4 milioane lei

Ministerul pentru Mediul de Afaceri -243 milioane lei

Ministerul Economiei -225,6 milioane lei

Bugete mărite

Ministerul Finanţelor +2.243,6 milioane lei

Ministerul Dezvoltării +970,5 milioane lei

Serviciul Român de Informaţii: +396,5 milioane lei

Ministerul Muncii +326,4 milioane lei

Ministerele care pierd bani la rectificare

Deși oficial rectificarea bugetară este pozitivă, vor pierde bani ministerele Educației Naționale, Fondurilor Europene, Cercetării și Inovării, Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Economiei, Apelor, Pădurilor și Mediului, Transporturilor, la care se adaugă Secretariatul General al Guvernului.

Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au înregistrat majorări ale veniturilor sunt: bugetul de stat +2.250,9 milioane lei, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale +3.719,0 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru șomaj +834,3 milioane lei, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate +45,1 milioane lei iar diminuări ale veniturilor s-au înregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat -1.442,5 milioane lei și bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii -415,6 milioane lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2019, se majorează pe sold cu suma de 2.250,9 milioane lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozit pe profit: +1.607,9 milioane lei, ca urmare a unor măsuri asumate de ANAF dar și a unei colectări mai bune a impozitul pe profit de la bănci;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +86,2 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +130,8 milioane lei;
 • Impozite și taxe pe proprietate: +352,9 milioane lei, ca urmare a introducerii în buget a veniturilor estimate din taxa pe activele bancare;
 • Taxa pe valoarea adăugată: este menținută la nivelul programului de la lege, ca urmare a măsurilor întreprinse de ANAF în vederea creșterii gradului de colectare și conformare dar și a efectelor măsurii de restructurare financiară; -2.900,0 milioane lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale;
 • Accize: +481,7 milioane lei ca urmare a majorării accizei totale pentru țigarete și a introducerii băuturilor răcoritoare cu un conținut ridicat de zaharuri în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate;
 • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: +271,5 milioane lei;
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: -65,2 milioane lei;
 • Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +67,3 milioane lei;
 • Contribuții de asigurări sociale: +79,8 milioane lei;
 • Venituri nefiscale: +1.495,7 milioane lei;
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -1.154,9 milioane lei;
 • Alte sume primite de la UE pentru programe operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență: +1.800,0 milioane lei.
 • Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:
 • Cheltuielile de personal se diminuează cu 136,5 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 88,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 381,3 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.345,6 milioane lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 1.222,2 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu 170,9 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 421,4 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 1.867,0 milioane lei;
 • Alte cheltuieli cresc cu 62,3 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 566,4 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 59,9 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital scad cu 32,3 milioane lei; Rambursări de credite externe și interne cresc cu 70,6 milioane lei.

S-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care:

Ministerul Educației Naționale: -1,03 miliarde de lei

Execuția la semestrul I este de 46% din bugetul aprobat. S-au propus reduceri ale cheltuielilor bugetare astfel: titlul ”Cheltuieli de personal” -400,0 mil. lei (suma rămasă asigură plata salariilor până la sfârșitul anului, titlurile executorii şi aplicare Legii nr. 85/2016), titlul ”Bunuri și servicii” – 7,5 mil lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 12% mai mare decât media plăților pe primele 6 luni, reducerea propusă reprezentând suma blocată de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice, titlul ”Transferuri între unități ale administrației publice” -109,4 mil. lei, reprezentând suma blocată de 10% potrivit Legii 500/2002 privind finanțele publice. titlul ”Alte cheltuieli”- 80 mil lei ca urmare a economiilor înregistrate la dobânzi legale aferente sentințelor judecătorești, titlul ”Active nefinanciare” – 20 milioane lei, media lunară rămasă pentru semestrul al doilea este cu 226% mai mare decât media plăților pe primele 6 luni, titlul ”Asistență socială” se propune diminuarea cu -440 milioane lei, din cauza nederulării programului ”Merg la școală” întrucât până în prezent actul normativ necesar derulării programului nu a fost promovat. Media rămasă de cheltuit pentru semestrul II la acest titlu, cu 84% mai mare decât media lunară a plăților pe primul semestru permite derularea în continuare a actualului program pentru rechizite școlare destinat copiilor din familii cu venituri reduse aflați în învățământul primar și gimnazial. la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se propune suplimentarea creditelor bugetare cu +30 milioane de lei și a celor de angajament cu 250 milioane lei pentru proiectul privind educația timpurie și proiectul ROSE privind învățământul secundar.

Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor cu suma de 500 milioane lei asigurată prin majorarea veniturilor proprii cu suma de 250 milioane lei și reglementarea utilizării disponibilităților din anii anteriori în limita sumei de 250 milioane lei.

Ministerul Fondurilor Europene: -681,9 milioane lei

Execuţia la semestrul I este de 18% din bugetul aprobat. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția pe primul semestru al anului 2019. S-au identificat economii în principal la: proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -663,2 milioane lei). Propunerea de rectificare are in vedere, de asemenea, gradul de execuție al cheltuielilor pe primele 6 luni de, 17,62%, media plăților lunare fiind de 65,46 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 195,34 milioane lei/lună; cheltuieli de personal -17 milioane lei, media plăților lunare fiind de 1,28 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 1,65 milioane lei/lună. Sumele la titlul cheltuieli de personal, asigură plata în integralitate a salariilor până la finele anului; bunuri și servicii -1,7 milioane lei, media plăților lunare fiind de 0,37 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 0,55 milioane lei/lună.

Ministerul Cercetării și Inovării: – 369,1 milioane lei

Execuţia la semestrul I este de 26 % din bugetul aprobat. Se propun reduceri ale cheltuielilor bugetare astfel: cheltuieli de personal -2,1 milioane lei (suma rămasă după rectificarea bugetară asigură plata drepturilor salalriale până la finalul anului), bunuri și servicii – 1,8 milioane lei; la acest titlu de cheltuieli a fost avută în vedere menținerea în semestrul II al unui nivel al cheltuielilor la un nivel comparabil cu plățile efectuate pe primul semestru al anului. La titlul ”Alte transferuri” s-a anulat suma de - 65,2 mil lei reprezentând reținerea de 10%, asigurându-se o medie lunară rămasă de cheltuit în semestrul II cu 91% mai mare decât media plăților pe primele 6 luni. De asemenea, au fost efectuate reduceri la proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014-2020: -300 mil lei, având în vedere atât gradul de utilizare în primul semestru (1,4% din prevederile anuale), cât și nedemararea unor proiecte pe care ministerul și le-a propus să le implementeze începând cu acest an.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: – 310,4 milioane lei

Execuţia la semestrul I este de 34% din bugetul aprobat. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare anuale și diminuarea sumelor reținute în proporție de 10%. S-au identificat economii în principal la: transferuri între unități ale administrației publice -277,4 milioane lei, sumă mai mică decât reținerea de 10%. Propunerea de rectificare are in vedere gradul de execuție al cheltuielilor pe primele 6 luni de 33%, media plăților lunare fiind de 109,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 176,6 milioane lei/lună; subvenții -29,4 milioane lei, sumă mai mică decât reținerea de 10% respectiv 30,0 milioane de lei. Această sumă nu este angajată prin acte normative; cheltuieli de capital -4,2 milioane lei unde execuția a reprezentat 3,2% din prevederile anuale, media plăților lunare fiind de 0,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 6,1 milioane lei/lună.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: -243 milioane lei

Execuţia la semestrul I este de 1,5% din bugetul aprobat. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare anuale și diminuarea sumelor reținute în proporție de 10%. S-au identificat economii în principal la: Alte transferuri -232,6 milioane lei. Propunerea de rectificare are in vedere, gradul de execuție al cheltuielilor pe primele 6 luni de 1,2%, media plăților lunare fiind de 0,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 24,3 milioane lei/lună; Bunuri și servicii -2,2 milioane lei. Propunerea de rectificare are in vedere, reținerea de 10%, suma nefiind angajată; Proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014-2020 -10 milioane lei. Propunerea de rectificare are in vedere, de asemenea, gradul de execuție al cheltuielilor pe primele 6 luni de 6%, media plăților lunare fiind de 0,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după reducerea de la rectificare, fiind de 2 milioane lei/lună.

Ministerul Economiei: -225,6 milioane lei per sold

Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția scăzută pe primul semestru raportată la prevederile bugetare aprobate pe anul 2019. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-200 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a fost de 0,1%), investiții ale agenților economici cu capital de stat (-122,5 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a fost de 0,9%), investiții ale ministerului și instituțiilor subordonate (-20,0 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 10,4%), bunuri și servicii (-7,0 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 22,8%) și cheltuieli de personal (-3,8 milioane lei unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 45%). S-au asigurat sume pentru majorarea contribuției statului la operatorii economici din industria de apărare de sub autoritatea ministerului (105,2 milioane lei) și pentru programele de conservare și închidere a minelor (8,7 milioane lei).

Secretariatul General al Guvernului: -143,6 milioane lei per sold

Principalele diminuări au avut în vedere execuția scăzută pe primul semestru al anului 2019. S-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-100 milioane lei) titlu la care se înregistrează o execuție de 21,2% din programul anual, proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-30 milioane lei) - execuție 16,7%, subvenții (-30 milioane lei) și alte transferuri (-56,6 milioane lei) aceste titluri înregistrând execuții de 0,6%, respectiv 0,7%, cheltuieli de personal (-11 milioane lei) execuție 47% și cheltuieli de capital (-10 milioane lei) execuție 23,2%. Pentru finanțarea cultelor religioase recunoscute în România s-au alocat suplimentar 97 milioane lei.

Ministerul Apelor și Pădurilor: -138,9 milioane lei

Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția scăzută pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile anuale. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-61,9 milioane lei, unde execuția a reprezentat 6,1%), cheltuieli de capital (-60 milioane lei unde execuția a reprezentat 8,2%), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-10 milioane lei unde execuția a reprezentat 31,4%), bunuri și servicii (- 6 milioane lei unde execuția a reprezentat 39%) și cheltuieli de personal (-1 milion lei).

Ministerul Transporturilor: -128,8 milioane lei

Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 (28,5% din prevederea anuală aprobată). S-au identificat economii în principal la: transferuri către instituțiile publice și companiile naționale din subordinea/coordonarea ministerului -100 milioane lei, unde execuția semestrială față de prevederile anuale a reprezentat 31,5%; media plăților lunare pe primele 6 luni a fost de 137,9 milioane lei/lună iar media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 277,3 milioane lei /lună; proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -70 milioane lei, unde execuția la nivelul primului semestru față de prevederile anuale a reprezentat 27,5%, media plăților lunare fiind de 19,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 38,9 milioane lei/lună; proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile -50 milioane lei, unde execuția semestrială față de prevederile anuale a reprezentat 29,1%, media plăților lunare fiind de 13,9 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 25,6 milioane lei/lună; bunuri și servicii -2,8 milioane lei, datorită execuției pe primul semestru raportată la prevederile anuale care a fost de 28,3%. Media plăților lunare fiind de 0,7 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după reducerea, fiind de 0,8 milioane lei/lună; cheltuieli de personal -2,8 milioane lei, datorită execuției pe primul semestru raportată la prevederile anuale care a fost de 45,8%. Media plăților lunare fiind de 3,2 milioane lei/lună, media rămasă de utilizat pe următoarele 6 luni, după rectificare, fiind de 3,3 milioane lei/lună). Sumele la titlul cheltuieli de personal, asigură plata în integralitate a salariilor până la finele anului.

S-au alocat fonduri pentru derularea investițiilor agenților economici de sub autoritatea ministerului (83 milioane lei) și pentru plata rambursărilor de credite externe (13,8 milioane lei).

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: - 106,5 milioane lei

Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția scăzută pe primul semestru al anului 2019 raportată la prevederile anuale. S-au identificat economii în principal la subvențiile acordate de la bugetul de stat pentru direcțiile sanitar-veterinare județene (-80 milioane lei, unde execuția a reprezentat 39,5% din prevederile bugetare anuale), proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-20 milioane lei, unde nu s-au efectuat plăți pe primul semestru), bunuri și servicii (-4 milioane lei, unde execuția a reprezentat 19,6% din prevederile anuale) și cheltuieli de capital (-2,5 milioane lei, unde nu s-au efectuat plăți).

Ministerele și instituțiile care primesc bani la rectificarea bugetară

Au fost suplimentate cheltuielile următoarelor instituții:

Ministerul Finanțelor Publice Acțiuni Generale

+2.243,6 milioane lei din care: +2.150 milioane lei contribuția României la bugetul Uniunii Europene, +566,352 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +56,734 milioane lei pentru rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de Ministerul Finanțelor Publice în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, -329,446 milioane lei subvenții - Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale și -200 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

+970,5 milioane lei per sold, propunere care are în vedere asigurarea a 1.500 milioane lei pentru PNDL și reduceri la alte naturi de cheltuieli în funcție de gradul de execuție precum și necesarul de finanțare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe.

S-au identificat economii în principal la: investiții ale agenților economici (-300 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 43,7%), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-201 milioane lei, unde execuția pe primul semestru raportată la prevederile anuale a fost de 26,8%), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-10 milioane lei, execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 39,9%), alte cheltuieli (-9,5 milioane lei, unde execuția semestrială raportată la prevederile anuale a reprezentat 3,8%) și active nefinanciare (-9 milioane lei, datorită execuției pe primul semestru raportată la prevederile anuale de 17%).

Serviciul Român de Informații

+396,5 milioane lei, per sold, astfel: cheltuieli de personal +356,8 milioane lei; bunuri și servicii +14,0 milioane lei; subvenții acordate instituțiilor din subordine +23,5 milioane lei; drepturi de pensie +17,1 milioane lei; proiecte FEN 2014-2020 -29,9 milioane lei; cheltuieli de investiții +15,0 milioane lei.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

+326,4 milioane lei per sold, în principal prin majorarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 517,4 milioane lei și a cheltuielilor de personal cu 50 milioane lei, diminuarea cu suma de 200 milioane lei la transferuri între unități ale administrației publice care înregistrează un nivel scăzut al execuției (9,9% din an, respectiv 52,7% din semestru) în principal din nerealizarea programelor de interes național, precum și a cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare din FEN cu 30,0 milioane lei unde execuția este de 13,5% din an

Ministerul Mediului

+ 92,2 milioane lei per sold, propunere care are în vedere, în principal, asigurarea sumei de 135,0 milioane lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018.

S-au identificat economii la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-100,0 milioane lei unde execuția a reprezentat 3,71% din prevederea anuală) și active financiare (- 3,0 milioane lei).

Suplimentări la MAI și MAE

Pentru Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe au fost actualizate fondurile alocate pentru alegerile prezidențiale, ca urmare a modificărilor legislative aprobate în cursul acestui an.

Cresc accizele la tutun și băuturi răcoritoare cu zaharuri

Prin prezentul proiect de ordonanță se propune modificări ale veniturilor bugetare ca urmare a următoarelor măsuri: modificarea regimului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate în legătură cu o activitate dependentă (venituri din salarii și asimilate salariilor), în anumite situații și includerea acestora în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii (CAS, CASS și CAM) (+22,2 milioane lei 4 luni 2019); creșterea nivelului accizei totale pentru țigarete (+161,7 milioane lei 4 luni 2019); introducerea băuturilor răcoritoare cu un conținut ridicat de zaharuri în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate (+320 milioane lei 4 luni 2019); instituirea unui mecanism de restructurare a obligațiilor bugetare ca mecanism alternativ faţă de procedura de acordare a eşalonării la plată, reglementată în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin care se estimează încasări suplimentare din recuperarea obligațiilor restante (+1.890 milioane lei pentru 2019); menținerea angajamentului ANAF de a colecta veniturile din TVA și accize la nivelul programat pentru semestrul II dar și reînnoirea angajamentului ANAF de a colecta venituri suplimentare prin intensificarea acțiunilor de îmbunătățire a colectării și reducerea evaziunii fiscale (+3,6 miliarde lei); taxa pe activele bancare +300 milioane lei; menținerea planului de realizare a veniturilor din dividende de la societăți și companii naționale precum și de la regii autonome.

Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează la venituri cu suma 415,6 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 739,6 milioane lei iar excedentul bugetului crește cu 324 milioane lei.

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de 45,1 milioane lei.

Ce se întâmplă cu bugetele locale

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.900,0 milioane lei, astfel:

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 177,7 milioane lei, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada septembrie - decembrie a anului școlar 2019 - 2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 – 2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr.1-3 la această hotărâre;

- se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București cu suma de 16,1 milioane lei, pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul sectoarelor Municipiului București, în perioada septembrie - decembrie a anului școlar 2019 – 2020;

Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 2.637,7 milioane lei, din care: 2.606,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale care se repartizează astfel:

Câți bani primesc primăriile din București

Pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiului București și sectoarelor municipiului București se va aloca suma de 710,3 milioane lei, astfel: Pentru fiecare dintre sectoarele municipiului București suma s-a calculat ca diferență între jumătate din planul anual aprobat la nivelul fiecărui sector pentru indicatorul ”Cote defalcate din impozitul pe venit” și cotele din impozitul pe venit încasate la nivelul fiecărui sector la data de 30.06.2019.

Pentru municipiul București, suma repartizată reprezintă 49% din suma de 582,3 milioane lei încasată la bugetul de stat de pe raza municipiului București și nealocată în primele 3 luni ale anului 2019.

Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, se va aloca suma de 425,4 milioane lei, astfel: S-a calculat suma corespunzătoare diferenței între cota de 60%, respectiv 15% pentru județe, aprobate potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2019 și cea de 41,75%, respectiv 11,25% pentru județe, stabilite potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

La sumele astfel calculate s-au adăugat veniturile din valorificarea unor bunuri (cod 39.02) încasate la 31.12.2018 și s-a scăzut nivelul acelorași sume încasate la data de 30.06.2019.

Suma de 1.470,3 milioane lei prevăzută în anexa nr.4, la poziția nr.3226 - ”Sume rezervate”, se repartizează unităților administrativ-teritoriale din cadrul județelor, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu prioritate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetelor locale.

30,0 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului “Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, potrivit prevederilor art.XII alin.(1), lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr.240/2011

1,7 milioane lei pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni şi în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, potrivit prevederilor Legii nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996

- se majorează cu suma de 68,5 milioane lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate.

Potrivit prevederilor art.(2) din Hotărârea Guvernului nr.807/2002, Ministerul Finanțelor Publice are încheiate în prezent acorduri cadru pentru prestarea serviciilor de evaluare a riscului de țară cu agențiile de rating Standard & Poor´s, Moody´s și Fitch.

Având în vedere că în anul 2019 expiră contractele existente, iar contractele cu agențiile de rating urmează să fie reînnoite până la sfârșitul anului, pentru o perioadă de 2 ani, este necesară alocarea creditelor de angajament în anul 2019, în valoare de 5.016 mii lei, aferente Programului „Evaluarea riscului de țară”.

Plata taxelor aferente serviciilor prestate de agențiile de rating se efectuează prin bugetul de stat, conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea nr.109/2008 pentru aprobarea OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, prin proiectul de act normativ se reglementează și posibilitatea efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, crește de la 28.248,7 milioane lei la 28.455,6 milioane lei menținându-se, în termeni cash, la nivelul de 2,76% din PIB cât s-a stabilit inițial.

Construcția rectificării bugetare are în vedere anularea sumelor blocate în proporție de 10% din bugetul aprobat conform prevederilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestru al anului.

De asemenea, având în vedere că acțiunile privind exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene s-au finalizat se impune abrogarea art.52 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019.

Pentru a asigura sumele necesare finanțării și implementării măsurilor fiscal-bugetare care au fost întreprinse după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 a fost necesară derogarea de la prevederile art.12, lit.b)-c), art.24 și art.26 alin.(5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 alin.(2), alin.(5)-(7) și ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 nr.14/2019:

a) plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -15.045,5 milioane lei;

b) pentru anul 2019 plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 338.507,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 78.421,1 milioane lei și pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 39.114,5 milioane lei;

c) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -28.455,6 milioane lei;

d) plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.400 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual;

e) plafonul de contractare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, este în sumă de 10.000 milioane lei, iar plafonul de tragere acordat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului este în sumă de 300 milioane lei.

Derogarea de la prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 nr.14/2019 a fost necesară având în vedere evoluția indicatorilor macroeconomici, gradul de utilizare a creditelor bugetare pe primele 6 luni ale anului, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii (cheltuieli care decurg din obligații internaționale, respectiv asigurarea contribuției României la bugetului UE etc.).

Sursa: Digi24, Mediafax

Editor web: George Costiță

Partenerii noștri
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digi24.ro Vezi politica de confidenţialitate
prv_level, civicCookieControl, m2digi24ro, stickyCookie
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cX_S, cX_P, gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos nu doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
CrazyEgg crazyegg.com Vezi politica de confidenţialitate
ce2ab, ce_login, ceac, sid, _ceir, is_returning, _CEFT, ceg.s, ceg.u, __ar_v4, __distillery, __zlcmid, __zprivacy, _ga, _gat, ki_r, ki_s, ki_t, ki_u, km_ai, km_lv, km_ni, km_uq, km_vs, kvcd, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
cx_profile_timeout, cx_profile_data
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
Trimite
Vezi aici politica de confidenţialitate