Sari la conținut

Klaus Iohannis dă undă verde diplomelor obţinute de absolvenţii de studii neautorizate până în 2011

 

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat azi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare.

Astfel, aproximativ 70.000 de absolvenţi ai unor programe de studii la distanţă sau la fără frecvenţă, care nu aveau autorizaţie, vor primi diplome de licenţă recunoscute de stat.

Scandalul diplomelor a început în 2009, când ministrul Educaţiei de atunci, Ecaterina Andronescu a pus sub semnul întrebării valabilitatea studiilor de la Universitatea Spiru Haret. În următorii ani, şi absolvenţii altor universităţi, private, dar şi de stat au avut probleme mari cu recunoaşterea diplomelor, pentru că urmaseră cursuri la distanţă, la fără frecvenţă, în altă limbă, în alt loc sau peste capacitatea de şcolarizare pentru care instituţia avea autorizaţie. Cum nici legea nu era foartă clară, zeci de mii de tineri au dat în judecată Ministerul Educaţiei în ultimii ani. Şi mulţi au câştigat.

Doar de când mi-am preluat mandatul, am constat plata unei sume de aproape două milioane de lei plătite de Ministerul Educaţiei, din bugetul Educaţiei, bani care puteau şi trebuiau fi folosiţi în scopuri mult mai constructive, platiţi pentru cheltuieli de judecată, mai nou daune sau chiar plata unor taxe de şcolarizare”, spunea Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educaţiei.

Sătui să dea bani, oficialii din Minister au găsit soluţia unei ordonanţe de urgenţă prin care diplomele, iniţial nerecunoscute, să devină oficiale.

În nota de fundamentare a OUG 42, se arăta că actul normativ a fost iniţiat pentru ca absolvenţii, aflaţi „într-o eroare comună şi invincibilă lor, crezând că au fost înmatriculați cu statut de student, într-o instituţie de învăţământ superior acreditată și, că au finalizat studiile, având adeverinţe ce confirmă acest fapt”, să poată beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea programelor de studii.

„În consecință, erorile și greșelile instituțiilor de învățământ superior în procesul de gestionare a actelor de studii, precum și în cel privind evaluarea în vederea asigurării calității prin organizarea de programe de studii, la formele de învățământ neautorizate, nu pot fi imputate absolvenților aflați în eroare comună și invincibilă cu privire la legalitatea formei de învățământ absolvite. Acestor absolvenți nu li se poate crea sau menține un statut juridic incert.

Se impune adoptarea prezentului act normativ prin care se reglementează cu privire la dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor programe de studii organizate la forme de învățământ și/ sau locații neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care în viitor vor mai înmatricula studenți peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată ori la programe de studii neautorizate ori organizate la forme de învățământ neautorizate/neacreditate”, se arată în document.

„Necesitatea adoptării unui astfel de act normativ derivă din multitudinea de situații în care se află absolvenții care încă nu beneficiază de recunoașterea actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ superior. Astfel, recunoașterea actelor de studii presupune în primul rând, existența acestora. Actele de studii se bucură de prezumția de legalitate”, se arată în nota de fundamentare.

Astfel, ordonanţa prevede că au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenţii înmatriculaţi anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la instituţii de învăţământ superior acreditate şi care au fost înmatriculaţi, după caz:

a) la programe de studii organizate la forme de învăţământ şi/sau în locaţii geografice neautorizate;

b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;

c) peste capacitatea maximă de şcolarizare aprobată;

d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;

e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condiţiilor de înmatriculare sau mobilitate.

De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază şi absolvenţii înmatriculaţi la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învăţământ la distanţă şi care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

O diplomă eliberată, în condiţiile legii, de către o instituţie de învăţământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat şi reprezintă un înscris oficial.

Diplomele sunt valabile până la anularea acestora, în condiţiile legii, de către emitent sau de către instanţele judecătoreşti.

Forma adoptată de Senat

Forma adoptată de Camera Deputaţilor