Sari la conținut

Măsuri pentru protejarea monumentelor istorice

 

Potrivit unei Ordonanțe adoptată astăzi de Guvern, ministrul Culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau poate decide neclasarea lui în această categorie doar în condițiile în care Comisia Națională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea.

Conform legislației în vigoare, avizele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice şi cele ale comisiilor zonale sunt consultative, ceea ce a determinat, în timp, pierderea unor valori culturale (a unor monumente istorice sau părți ale acestora, ori schimbarea contextului obiectivului de patrimoniu).

Din experienţa şi din dinamica activităţilor practice de avizare în domeniul protejării monumentelor istorice, s-a constatat, nu de puţine ori, adoptarea unor decizii neconforme punctului de vedere al acestui for ştiinţific și în detrimentul patrimoniului construit. Un rol mai important al acestui organism a fost solicitat în dezbaterea publică şi în documente precum: Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale.

În practică, argumente care nu aparţin domeniului ştiinţific al protecţiei patrimoniului cultural construit au prevalat în detrimentul monumentelor istorice. Problema este surprinsă şi de Programul Operațional Regional (versiunea finală, aprobată de Comisia Europenă în 2015) - Creșterea economică accentuată, înregistrată în ultima decadă, la care se adaugă măsurile de „urbanism derogatoriu” permis prin legislația actuală pun o presiune imobiliară imensă asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, amenințându-le identitatea și chiar existența.

Astfel de cazuri nu ar fi fost posibile dacă ar fi existat un rol decisiv și nu doar consultativ al forului ştiinţific de specialitate, CNMI pentru situațiile în care documentaţii care fundamentează pierderea de substanță construită, pierderea unei context natural sau antropic al obiectivului de patrimoniu sau lăsa ca posibile aceste variante (când documentaţiile se referă la declasări, diminuarea valorii culturale a unui monument istoric sau părți a acestuia, schimbarea contextului obiectivului de patrimoniu)”, se arată în nota de fundamentare a proiectului", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit actului normativ adoptat astăzi, la nivel local se vor reorganiza comisiile zonale ale monumentelor istorice, care funcționează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii ca organisme științifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil. Componența acestor comisii zonale se aprobă prin ordin al ministrului culturii, iar din fiecare comisie vor face parte câte 11 membri, din care cel puțin un arhitect, un arheolog, un istoric de artă și un inginer constructor.