Sari la conținut

18 milioane de lei aruncați pe studii de fezabilitate nefolosite

Peste 18 milioane de lei au fost cheltuiți în ultimii cinci ani pe studii de fezabilitate care nu au mai fost folosite.

Corpul de Control al prim-ministrului a dezvăluit informația într-un raport. Este vorba despre studiile de fezabilitate din anii 2011-2016 pentru orice fel de proiect.

Corpul de Control a făcut verificări la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri care au în subordine, în coordonare ori sub autoritate companii naționale/societăți comerciale pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat.

75 din 92

Așadar, cele patru ministere au contrtactat, între 1 ianuarie 2011 și 30 iunie 2016, 92 studii de fezabilitate, finanțate integral de la bugetul de stat, în valoare totală de 92.915.732,15 RON (cu TVA).

Din cele 92 studii de fezabilitate contractate, au fost finalizate un număr de 75 studii de fezabilitate a căror valoare contractată a fost de 39.224.895,73 RON (cu TVA), și pentru care până în prezent au fost efectuate plăți în sumă totală de 23.925.001,68 RON (cu TVA), cuantumul plăților reprezentând 25,75% din totalul angajamentelor legale, respectiv 61% din valoarea contractată a studiilor de fezabilitate finalizate și plătite”, precizează Corpul de Control.

Primii 5 beneficiari

Potrivit raportului, primii 5 contractanți ale căror sume încasate au avut ponderea cea mai mare în valoarea totală a studiilor de fezabilitate plătite și neutilizate de către cele patru ministere au fost:

  • GREEN HIDROFOR S.R.L cu suma de 10.244.880 RON reprezentând un procent de 56,51%;
  • Asocierea EXPERT PROIECT 2002 S.R.L. & BETARMEX S.R.L. cu suma de 2.446.959,50 RON reprezentând un procent de 13,50%;
  • Societatea I.S.P.C.F. S.A. – E.D.I.N. S.R.L. – S.T.E. S.R.L. – PEGASO INGEGNERIA SRL cu suma de 2.445.869,43 RON reprezentând un procent de 13,49%;
  • BAICONS IMPEX S.R.L. 927.427 RON reprezentând un procent de 5.12%;
  • CONSIS PROIECT S.R.L. cu suma de 558.000 RON reprezentând un procent de 3.08%.

În ceea ce privește cauzele care au condus la plata și neutilizarea studiilor de fezabilitate, contractate de către Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și Ministerul Transporturilor, ele au fost următoarele:

  • lipsa sursei de finanțare pentru etapele următoare;
  • neîntocmirea documentației pentru avizarea investiției în Consiliul tehnicoeconomic al Ministerului Transporturilor, aceasta fiind la momentul acțiunii de documentare în curs de întocmire;
  • necesitatea completării studiilor de fezabilitate „conform solicitărilor CE a Studiului de Trafic, Analiză Cost Beneficiu, Memoriu de Sinteză și Actualizarea Devizului general”;
  • studiu de fezabilitate dat spre consultare „experților în proiectul USTDA”;
  • neeligibilitatea beneficiarilor.

De asemenea, Corpul de Control propune verificări „de către organisme abilitate din cadrul ministerelor” la entitățile care au înregistrat un grad foarte ridicat al ineficienței utilizării studiilor de fezabilitate plătite din bani publici. Acestea sunt Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România (C.N.A.D.N.R.), Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. și Ministerul Energiei.