Sari la conținut

Ultimele modificări ale Codului Rutier, privind obţinerea permisului auto, au intrat în vigoare

 

Astfel, în prezent se aplică ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 173/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Potrivit actului citat, examinarea candidatilor se face de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială îşi are candidatul domiciliul/reşedinţa.

Examinarea candidaţilor va fi făcută de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială îşi are candidatul domiciliul/reşedinţa.

Se consideră că aceştia au domiciliul/reşedinţa în Romaniadaca se află în una dintre următoarele situaţii:

- locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;

AICI ORDINUL pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

AICI Anexa - cererea pentru obţinerea permisului de conducere

- revin periodic la o adresa din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;

- locuiesc în mod obişnuit la o adresa din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durata determinată.

Totodată, în cazul persoanelor aflate la studii în România, examinarea va fi făcută de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială îşi are candidatul adresa la care locuieşte. În prezent, examinarea se face de către serviciul public comunitar în a cărui rază teritorială se află instituţia de învăţământ.

Conform proiectului de ordin, candidaţii care vor solicită obţinerea categoriilor Tr (tractoare agricole/forestiere), Tb (troleibuz) sau Tv (tramvai) şi cei cu dizabilităţi fizice vor fi exceptaţi de la aceste dispoziţii. Aceştia vor putea fi examinaţi la serviciul public comunitar în a cărui rază teritorială se află şcoală de şoferi la care au absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică.