Sari la conținut

Turcia, speranţa în cazul crizei imigranţilor. Proiectul pe care UE îl va prezenta părţii turce

Toţi migranţii ilegali noi care vor traversa din Turcia pe insulele elene vor fi returnaţi în Turcia. Aceasta va fi o măsură temporară şi extraordinară care este necesară pentru a pune capăt suferinţei umane şi pentru a reinstaura ordinea publică.

Migranţii care ajung pe insulele elene vor fi înregistraţi corespunzător şi toate cererile de azil vor fi procesate individual de autorităţile elene, în concordanţă cu Directiva privind Procedurile de Azil, relatează News.ro.

Migranţii care nu cer azil sau cei a căror cerere de azil a fost declarată nefondată sau inadmisibilă, în concordanţă cu directiva menţionată mai sus vor fi transferaţi înapoi în Turcia.

Turcia şi Grecia, asistate de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), precum şi de instituţiile şi agenţiile UE, va lua măsurile necesare şi va conveni asupra aranjamentelor bilaterale necesare, inclusiv privind prezenţa oficialior turci pe insulele elene, pentru a asigura lehatura şi a facilita astfel funcţionarea aranjamentelor.

Costurile operaţiunilor de returnare şi ale returnării în ţările de origine a imigranţilor ilegali vor fi acoperite de UE.

Membrii Consiliului European vor saluta angajamentul Turciei ca migranţii returnaţi în Turcia să fie apăraţi în concordanţă cu standardele internaţionale în domeniu.

Pentru fiecare sirian returnat în Turcia din insulele elene, un alt sirian va fi relocat din Turcia în UE, ţinând cont de Criteriile ONU privind vulnerabilitatea. Un mecanism va fi pus la punct, cu asistenţa Comisiei Europene, agenţiilor UE şi statelor membre, precum şi a UNHCR, pentru a obţine asigurarea că principiul va fi implementat imediat după ce încep transferurile.

Vor avea prioritate migranţii care nu au intrat sau încercat să intre în UE ilegal.

În ceea ce priveşte UE, transferul  în baza acestui mesanism va avea loc, în primă instanţă, prin onorarea angajamentelor asumate de statele membre, în concluziile Reprezentanţilor Guvernelor statelor membre la reuniunea Consiliului din 22 iulie 2015, din care mai rămân 18.000 locuri de relocare.

Orice altă relocare va fi făcută printr-un aranjament similar pe bază de voluntariat, în limita a până la 54.000 de persoane.

Dacă numărul transferurile va depăşi numărul (de locuri - n.r.)  oferit prin aceste aranjamente, mecanismul va fi revizuit.

Turcia va lua măsurile necesare pentru a împiedica deschiderea de noi rute, maritime sau terestre, pentru migraţia ilegală din Turcia către UE şi va coopera cu statele învecinate, precum şi cu UE, în acest scop.

După ce se vor încheia sau vor fi reduse substanţial trecerile din Turcia în UE, va fi activată o Schemă de Primire Umanitară Voluntară. Statele membre UE vor contribui, pe bază de voluntariat, la această shemă.

Îndeplinirea criteriilor pentru liberalizarea vizelor va fi accelerată de către toate statele membre participante, cu obiectivul de ridicare a vizelor pentru cetăţenii turci până la sfârşitul lui iunie 2016, cel târziu, cu condiţia ca toate criteriile să fie îndeplinite. În acest scop, Turcia va lua paşii necesari pentru a îndeplinii condiţiile necesare care să permită Comisiei să facă (...) o propunere adecvată până la sfârşitul lui aprilie. Pe baza acesteia, Parlamentul European şi Consiliul pot lua o decizie finală.

UE, în cooperare strânsă cu Turcia, va accelera şi mai mult plata celor trei miliarde de euro alocate iniţial în cadrul Facilităţii pentru Refugiaţii din Turcia şi va asigura finanţarea altor proiecte pentru persoanele sub protecţie temporară identificate cu ajutor Turciei până la sfârşitul lui martie. După ce aceste resurse vor fi folosite şi, dacă angajamentele de mai sus sunt îndeplinite,  UE va aloca fonduri suplimentare pentru Facilitate, până la nivelul a încă trei miliarde de euro, până la sfârşitul lui 2018.

UE se va pregăti pentru decizia de a deschide noi capitole ale negocierile de aderare cât mai curâd posibil, pe baza concluziilor Consiliului European din octombrie 2015.

UE şi statele membre vor lucra cu Turcia în orice efort comun pentru a îmbunătăţi condiţiile umanitare din Siria, în special în anumite zone din apropiere de graniţa cu Turcia, care vor permite populaţiei localnice şi refugiaţilor să locuiască în zone mai sigure.

Toate aceste elemente vor fi implementate în paralel şi monitorizate lunar.