Sari la conținut

Centrale electrice din surse regenerabile de peste 100 milioane de euro vor fi puse în funcţiune în România

 

În perioada imediat următoare urmează să se racordeze la Reţeaua Electrică de Transport (RET) a Transelectrica 40 MW în centrale electrice eoliene (CEE Babadag 3 – 30 MW şi CEE Casimcea 1 – 10 MW), 18 MW în centrale electrice fotovoltaice (CEF Oneşti), 15 MW în centrale electrice pe biomasă (CEB Reci)”, a comunicat transportatorul naţional de electricitate Transelectrica, notează Mediafax.

Având în vedere costurile estimative necesare pentru construcţia unui MW în funcţie de sursa de energie, rezultă că aceste investiţii se ridică în total la peste 100 de milioane de euro.

Puterea instalată în Sistemul Energetic Naţional la 1 aprilie 2015 era de 22.308 MW în total: apă 6.376 MW (28,5%), cărbune 5.718 MW (25,6%), hidrocarburi 4.539 MW (20,3%), eoliană 2.953 MW (13,2%), nucleară 1.413 MW (6,3%), solară 1.208 MW (5,4%), biomasă 100 MW (0,45%) şi geotermală 0,05 MW.

Producţia de energie electrică a României în anul 2014 a fost de 60,6 TWh, fiind în creştere cu 11,3% comparativ cu producţia realizată în anul 2013, de 54,4 TWh.

„Creşterea producţiei interne a fost determinată pe de o parte de creşterea consumului intern în anul 2014 cu 1,9% comparativ cu 2013, iar pe de altă parte de creşterea soldului energiei electrice tranzacţionate transfrontalier cu 254,7% comparativ cu anul 2013”, se mai arată în datele transmise de Transelectrica.

De asemenea, potrivit Planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2014-2023, elaborat de Transelectrica, producţia netă de energie electrică a României ar putea creşte la 68 TWh în 2018 şi la 77,4 TWh în anul 2023.

Acelaşi document arată că 80% din grupurile termoenergetice au durata de viaţă normată depăşită. Directivele Uniunii Europene care vizează combaterea modificărilor climatice şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie au ca ţinte reducerea cu 20% faţă de 1990 a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a eficienţei şi o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile în consumul total de energie, la nivelul UE, până în 2020.

Pe aceeași temă