Sari la conținut

Bacalaureatul de toamnă: doi elevi din Iași au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă

La prima probă scrisă a examenului de bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2014, susținută la disciplina Limba şi literatura română, candidații au primit varianta 5, diferită în funcție de filieră.

Textele suport de la subiectul I sunt selectate din opere literare semnate de autori mai puțin cunoscuți elevilor - Gib.I.Mihăescu (Rusoaica), la filiera teoretică-profil real, filieră tehnologică, filieră vocațională-toate profilurile, cu excepția profilului pedagogic, respectiv Duiliu Zamfirescu (Lydda), la filieră teoretică-profil umanist și filieră vocațională-profil pedagogic.

Textul argumentativ de la subiectul al II-lea are în vedere importanța respectării unor reguli într-un domeniu de activitate, respectiv rolul presei literare într-o epocă/perioadă istorică și culturală.

La subiectul al III-lea se solicită redactarea unui eseu în care să se prezinte tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui George Bacovia, iar, pentru celălalt profil, se solicită tratarea operei unui reprezentant al perioadei postbelice – posibil Nichita Stănescu, scriitor studiat, conform programei școlare, în clasa a XII-a.
 
Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au precizat că ”variantele extrase astăzi pentru disciplina Limba și literatura română au fost de nivel mediu, cu anumite cerințe mai dificile, a căror abordare corectă le va permite să obțină rezultatele dorite doar acelor candidați preocupați să promoveze acest examen riguros, al maturității, cu note mari.”

Miercuri, 27 august, sunt așteptați să participe 1047 candidați la proba obligatorie a profilului: 914 au ales matematica și 133 vor să susțină proba la istorie.