Sari la conținut

Ceartă pe lemne de foc într-o comună din Bihor

Gheorghe Lazăr deţine împreună cu familia o suprafaţă de pădure în localitatea Meziad. Are şi acte, precum şi o sentinţă judecătorească care atestă dreptul său. Degeaba, însă: preşedintele asociaţiei nu îi dă dreptul să se înscrie ca membru în asociaţie. Astfel că atât el, cât şi alte persoane în vârstă sunt private de dreptul lor de a primi o cotă parte din lemnele exploatete în pădurile urbariale.

"Noi, de-a lungul timpului, am cerut masă lemnoasă atât din pădurea urbarială, cât şi comunală. La rându-i, pădurarul ne spune că preşedintele împarte. Totul este la aprecierea preşedintelui de asociaţie", spune Gheorghe Lăzău. "Ştiu persoane care mi-au şi semnat pe un tabel şi care pot mărturisi acest lucru că nu au primit niciodată de când este asociaţia nici un vreasc."

În aceeaşi situaţie sunt şi alţi localnici. 

"Nu am primit nici un lemn. Când am zis către el şi a fost adunare a spus că eu nu am dreptul la lemne că sunt scoase."

Ioan Fliţ, preşedintele Asociaţiei Urbariale Credinţa Meziad, respinge acuzaţiile: "Nu este adevărat că nu s-au primit lemne. Am marcat, la cei care s-au scris pe tabel am onorat. Într-adevăr, s-a terminat partida, am spus că vom marca altă partidă."

În plus, mai mulţi membri ai asociaţie îl acuză pe preşedinte că exploatează ilegal lemnele din pădure, fără ca aceste să fie marcate. Iar de documente de evidenţă a tăierilor nici nu poate fi vorba.

"Nu există nici o buturugă nemarcată în pădurea asociaţiei urbariale. Exploatarea se face conform normelor forestiere", spune Ioan Fliţ. 

"ITRSV, ca instituţie publică, poate interveni oricând dacă află din sesizări sau se autosesizează din informaţiile noastre proprii, putem să ne deplasăm pe teren şi să verificăm realităţile din teren. Dacă constatăm că s-au încălcat prevederile legale putem să intervenim", spune Nicolae Timaru, şeful serviciului ITRSV Oradea.

Gheorghe Lăzău are o soluţie: "Să fie trecută acestă pădure la RNP la stat, pentru o bună transparenţă a lucrurilor." 

"Este posibil", confirmă Cristian Florescu, directorul Direcţiei Silvice Bihor, care spune în ce condiţie se poate realiza această dorinţă a oamenilor: "Să se impună printr-o hotărâre a adunării generale în care să se solicite şi din partea noastră o ofertă privind administrarea ceea ce înseamnă o analiză pertinentă şi din partea noastră a tuturor problemelor şi a opţiunilor care sunt acolo vis a vis de amenajamentul silvic dacă l-au întocmit."

Asociaţia urbarială Meziad deţine o suprafaţă de 140 de hectare de pădure şi încă 300 de hectare de păşune.

reporter: Bogdan Costea
operator: Gabor Szilagyi