Sari la conținut

Execuție. Cheltuielile bugetului mai mari cu un sfert față de anul trecut

Bugetul de stat a înregistrat în prima lună a anului un excedent inferior celui de anul trecut. Perfect explicabil cum cheltuielile statului au fost mai mari cu un sfert, arată execuția bugetară pe prima lună. Cheltuielile nu au mers spre investiții.

Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2018 s-a încheiat cu un excedent de 1,98 miliarde lei, respectiv 0,21% din PIB, față de 3,02 miliarde lei, respectiv 0,35% din PIB, înregistrat în luna ianuarie 2017.

Veniturile bugetului general consolidat

Acestea au fost în sumă de 22,4 miliarde lei, reprezentând 2,4% din PIB, cu 16,8 % mai mari, în termeni nominali, față de anul precedent.

Se înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+23,1%), din impozitul pe salarii și venit (+12,6%) și din veniturile nefiscale (+10,5%).

Încasările din impozite și taxe pe proprietate cresc cu 41,4% față de luna ianuarie 2017, iar incasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii cu 17,8%. În ceea ce privește veniturile din

TVA , comparativ cu anul anterior, se înregistrează o creștere de 7,8%. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 1,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat

În sumă de 20,4 miliarde lei, cheltuielile cresc în termeni nominali cu 26,4% față de anul 2017. Cheltuielile de personal cresc cu 18,5% față de aceeași perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile naționale și muzee naționale începând cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de funcție ale personalului militar începând cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de funcție ale polițiștilor începând cu 1 octombrie 2017, precum și aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea1cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și serviciile au crescut cu 27,1% față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea provenind, în principal , de la bugetul fondului național unic de sănătate și de la bugetele locale.

Subvențiile sunt în creștere cu 40,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, determinate de plățile din domeniul agriculturii și transporturi, respectiv sprijinirea producătorilor agricoli și pentru susținerea transportului feroviar public de călători.

Dobânzile sunt mai mici cu 7,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, reprezentând 0,1% din PIB. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 13%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire aindemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Pe aceeași temă