Sari la conținut

Ce atribuții va avea Corina Crețu în funcția de comisar pentru Politici Regionale

CORINA CREȚU, comisar pentru POLITICI REGIONALE. Doamna Crețu, așa cum a spus domnul Băsescu, nu a fost decât într-o perioadă ad interim în fruntea comisariatului pentru Ajutor Umanitar, în virtutea unei glume, în realitate, doamna Crețu deține unul din cele mai importante portofolii”, a spus Emil Hurezeanu, în emisiunea Jurnalul de seară.

Politica regională a UE este o politică de investiţii. Aceasta susţine crearea locurilor de muncă, competitivitatea, creşterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi dezvoltarea durabilă. Aceste investiţii contribuie la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020, se menționează pe site-ul Comisiei Europene.

Politica regională exprimă, de asemenea, solidaritatea UE faţă de ţările şi regiunile mai puţin dezvoltate, concentrând fondurile în domeniile şi în sectoarele în care acestea pot avea un rol important.

Politica regională vizează reducerea disparităţilor economice, sociale şi teritoriale semnificative care există încă între regiunile Europei. Neabordarea acestor disparităţi ar putea afecta unele dintre bazele UE, inclusiv piaţa sa unică extinsă şi moneda acesteia, euro.

În perioada 2014-2020, UE va investi o sumă totală de 351 de miliarde de euro în regiunile Europei.

De exemplu, finanţarea UE va contribui la:

- stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii,

- sprijinirea cercetării şi a inovării,

- efectuarea de investiţii într-un mediu înconjurător mai curat,

- îmbunătăţirea accesului la tehnologiile digitale,

- dezvoltarea produselor şi metodelor de producţie noi,

- susţinerea eficienţei energetice şi combaterea schimbărilor climatice,

- stimularea educaţiei şi a competenţelor

- îmbunătăţirea legăturilor de transport spre regiunile îndepărtate.

Pe aceeași temă